Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Warsztaty „Katalogowanie zbiorów bibliotecznych w systemie SOWA2/MARC21”, 18 i 19 września 2014 r., Łódź

Data dodania: 01.09.2014

Katalogowanie zbiorów bibliotecznych w systemie SOWA2/MARC21 - darmowe warsztaty dla bibliotekarzy z bibliotek samorządowych woj. łódzkiego.

Termin szkolenia (do wyboru):

  • 18 wrzesień (czwartek)
  • 19 wrzesień (piątek)

Miejsce szkolenia: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Gdańska 100/102 Łódź

Zgłoszenia:
konsorcjum.sowa@gmail.com
603 510 887
601 335 700

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie z katalogowania zbiorów bibliotecznych w formacie MARC-21 w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21, które odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w dniach 18 i 19 września.

Udział w szkoleniu jest darmowy.

Pytania i gotowość udział w szkoleniu prosimy kierować na adres konsorcjum.sowa@gmail.com - decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie szkolenia zostaną przypomniane zasady katalogowania oraz zalecenia określające sporządzanie opisów materiałów bibliotecznych w formacie MARC21 w systemie SOWA2/MARC21. Zaprezentowane zostaną reguły opracowania rekordów z autopsji oraz pobierania i modyfikowania „gotowych” opisów bibliograficznych z Biblioteki Narodowej (z39.50) oraz z innych źródeł rejestrujących informację bibliograficzną.

Omówione zostaną również metody doboru i formułowania haseł w oparciu o wykorzystanie Kartoteki Haseł Formalnych BN (CKHW). Będzie również możliwość zdobycia wiedzy nt. przydzielania plików multimedialnych do rekordów i tworzenia oraz meliorowania kolekcji „Nowości” w katalogu on-line. Omówiony zostanie również system automatycznej wymiany recenzji i miniatur okładek zbiorów bibliotecznych w rodzinie systemów SOWA.

 

Uczestniczy spotkania otrzymają certyfikaty ukończenia specjalistycznego szkolenia z zakresu katalogowania zbiorów w systemie SOWA2/MARC21. W ramach szkolenia zostaną rozdane pomoce dydaktyczne oraz instrukcje dla katalogujących w formacie MARC21.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP