Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

XVII Forum ADO/ABI, 27 listopada 2014 r., Warszawa

Data dodania: 08.10.2014

Działalność organów ochrony danych osobowych i orzecznictwo sądów wpływają na dynamiczne zmiany w stosowaniu i wykładni przepisów o ochronie danych osobowych, które w zasadniczej części przyjmowano kilkanaście lat temu. W trakcie XVII Forum ADO/ABI wiele miejsca poświęcimy kwestiom uprawnień podmiotów danych oraz obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe (administratorów danych i przetwarzających), których treść podlega właśnie takim przeobrażeniom.

W swoim wykładzie dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, omówi instytucję prawa do bycia zapomnianym. Oprócz tego przedstawione zostaną m.in. najnowsze orzecznictwo sądowe w sprawach ochrony danych osobowych i rozwiązania dotyczące pseudonimizacji, anonimizacji i szyfrowania danych osobowych, jak również problematyka stosowania przepisów o ochronie danych osobowych do systemów monitoringu wizyjnego.

Jednocześnie ciągle oczekujemy na zasadnicze zmiany w prawie Unii Europejskim oraz ustawodawstwie krajowym. Uczestnicy Forum otrzymają najbardziej aktualne informacje na temat stanu prac pakietem legislacyjnym w Unii Europejskiej oraz projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

SBP objęło swoim patronatem forum.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/fado2/formularz_pr10.php

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/fado2/index.php
a w nim:

  • Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach ochrony danych osobowych w latach 2013-2014.; Andrzej Kołodziej (sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie)
  • Prawo do bycia zapomnianym – realizacja uprawnienia w obecnym stanie prawnych i według projektu rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych; Dr Wojciech Wiewiórowski (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
  • Zmiany w wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Plusy i minusy wyboru opcji niezależnego ABI w kontekście proponowanej ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej; Maciej Byczkowski (Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
  • Aktualny stan prac nad nowymi ramami ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej; Michał Czerniawski (Główny Specjalista, Wydział Unii Europejskiej i Spraw Międzynarodowych, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
  • Pseudonimizacja, anonimizacja i szyfrowanie danych – rozwiązania ochrony danych osobowych w obrocie elektronicznym; adw. Xawery Konarski (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna)
  • Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych do nagrań monitoringu wizyjnego (dane osobowe, zbiór danych i przetwarzanie danych osobowych w kontekście funkcjonowania monitoringu); dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)
  • Wnioski wynikające z kontroli GIODO w zakresie bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego danych osobowych; Andrzej Kaczmarek (Dyrektor Departamentu Informatyki, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@cpi.com.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP