Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

IX Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, 14-15 maja 2015 r., Gdańsk

Data dodania: 14.10.2014

Uniwersytet Gdański oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich serdecznie zapraszają na IX Bałtycką Konferencję „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 maja 2015 r. w Gdańsku.

W kontekście funkcjonowania instytucji bibliotecznych można wyszczególnić wiele rodzajów zasobów niematerialnych, które w nich funkcjonują i mogą być wykorzystywane w celu podnoszenia sprawności organizacyjnej oraz zwiększania atrakcyjności usług. Każda biblioteka dysponuje niepowtarzalnym, indywidualnym zasobem wartości, w inny sposób je rozbudowując, pozyskując i wykorzystując.

Instytucje te dążą bowiem do odmiennych modeli organizacyjnych i koncentrują się na zdobywaniu różnych wartości w różnym czasie. Do najważniejszych zasobów niematerialnych bibliotek można zaliczyć:

 • kapitał ludzki oraz umiejętności zarządzania wiedzą;
 • zdolność do budowania strategii, pozwalających na przetrwanie w trudnym dla bibliotek czasie, a także umożliwiających ich rozwój i umacnianie pozycji w otoczeniu społecznym;
 • silne przywództwo, nadające bibliotece kształt nowoczesnej i dynamicznej instytucji;
 • umiejętność skutecznej komunikacji, zarówno wewnętrznej jak i z czytelnikami, otoczeniem bliższym i dalszym;
 • zdolność do kreowania rozpoznawalnej i trwałej marki, kojarzonej z profesjonalizmem, jakością i wysokim standardem usług;
 • kulturę organizacyjną dostosowaną do charakteru i potrzeb biblioteki, promującą postawy, zachowania i aktywność, wspierającą wizerunek placówki;
 • reputację, a więc zespół przekonań i opinii na temat biblioteki, a zwłaszcza umiejętność budowania pozytywnego wizerunku;
 • innowacyjność, czyli zdolność do wprowadzania konstruktywnych zmian w zakresie: oferowanych usług, modelu prowadzenia i organizacji biblioteki, marketingu, czy realizowanych strategii;
 • elastyczność, oznaczającą zdolność dostosowania się do potrzeb użytkowników, otoczenia i zmian zachodzących w branży, a także umiejętność przystosowania poszczególnych pracowników do zasad, zwyczajów i norm panujących w konkretnej bibliotece;
 • aktywność w zakresie nawiązywania więzi zewnętrznych w ramach projektów międzyorganizacyjnych, uczestnictwa w sieciach, konsorcjach, klastrach;
 • zdolność adaptowania nowych rozwiązań technicznych usprawniających realizowanie usług bibliotecznych oraz tworzenie tzw. własności intelektualnych (utworów), których autorami są pracownicy bibliotek.

Podczas konferencji omawiane będą wymienione zagadnienia oraz inne związane z zasobami niematerialnymi, istotne w działalności bibliotek wszystkich typów.

Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału oraz do nadsyłania propozycji wystąpień i abstraktów do dnia 15 stycznia 2015. Jak co roku, planujemy wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Koszt udziału w konferencji wynosi 340 zł (dla uczestników indywidualnych) oraz 1500 zł (dla firm i sponsorów).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: baltycka.konferencja@gmail.com, zaś propozycje referatów na maja.wojciechowska@gmail.com

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Rekomendujemy Hotel Oliwski www.hoteloliwski.pl.

Ważne terminy:

 • 15.01.2015 – nadesłanie abstraktu
 • 10.02.2015 – nadesłanie tradycyjną pocztą formularzy zgłoszeniowych (prelegenci oraz uczestnicy nie planujący wystąpienia)
 • 01.03.2015 – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 01.03. 2015 – nadesłanie pełnych tekstów referatów
 • 01.05.2015 – nadesłanie prezentacji multimedialnych przez prelegentów
 • 05.05.2015 – ustalenie szczegółowego programu konferencji
 • 14-15.05.2014 – konferencja
 • 10.2015 – wydanie publikacji pokonferencyjnej

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP