Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Seminarium „Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych” 2-3 września 2010 w Konstancinie

Data dodania: 06.09.2010

W dniach 2-3 września w Konstancinie-Jeziornej odbyło się seminarium Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. W seminarium uczestniczyli członkowie zespołu realizującego zadanie oraz zaproszenie goście: dr Barbara Budyńska (BN), prof. Ewa Głowacka (UMK Toruń, tłumaczka normy ISO), Anna Kaźmierska, Jacek Nowiński (Biblioteka Elbląska),  Elżbieta Mieczkowska (Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna), Monika Kwaśniak (Książnica Pomorska), Zarząd Główny SBP reprezentowała Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. Wygłoszono 11 wystąpień, które stały się przyczynkiem do dyskusji na temat metodologii badań efektywności bibliotek i wybory wskaźników efektywności. Głównym celem seminarium było przygotowanie członków zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych do dalszej pracy poprzez dokonanie analizy sytuacji w zakresie badań efektywności w Polsce i na świecie. Prezentowane materiały stały się podstawą do opracowania przez kierownika zadania - Lidię Derfert-Wolff prezentacji zawierającej skondensowane dane dotyczące treści będących przedmiotem badań zespołu.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP