Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Warsztaty dla członków SBP "Kształtowanie wizerunku organizacji", 7 października 2010 w Warszawie

Data dodania: 01.10.2010

7 października w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie odbyły się warsztaty zorganizowane przez ZG SBP.Uczestnikami byli członkowie ZG SBP, członkowie Komisji Zarządzania i Marketingu, reprezentacji Forum Młodych, przedstawiciel serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna oraz członkowie SBP - respondenci ankiety „Jak nas postrzegają inni? Jak sami siebie widzimy?”.

 Celem warsztatów było przygotowanie członków SBP do udziału w pracach nad opracowaniem i przeprowadzeniem Kampanii na rzecz pozyskiwania członków wspierających SBP (zarówno instytucji jak i osób fizycznych).
Warsztaty prowadził Tomasz Schimanek, polityk społeczny, trener i doradca w zakresie planowania strategicznego i projektowego. Część teoretyczna warsztatów oparta była o prezentacje przygotowane przez prowadzącego, w części praktycznej uczestnicy podzieleni na 4 grupy, przy pomocy trenera, pracowali nad pomysłąmi na działanie budujące wizernek SBP wśród aktualnych i potencjalnych członków. Spośród uczestników warsztatów wyłoniona została grupa robocza w składzie: Anna Aniszewska-Sworczuk (Komisja Zarządzania i Marketingu SBP), Sylwia Błaszczyk (ZG SBP), Wiesława Budrowska (Sekcja Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych), Ewa Byczyńska (MBP Wągrowiec), Bożena Dawidowska-Langer (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie), Katarzyna Kulesza (Forum Młodych), Marzena Przybysz (ZG SBP), Katarzyna Regulska (BGUE Poznań i Forum Młodych), Sławomir Siagło (Forum Młodych), której zadaniem będzie dopracowanie zgłoszonych w czasie warsztatów pomysłów i przedstawienie do realizacji ZG SBP. Pracami grupy kieruje Helena Bednarska, członek ZG SBP.

Po warsztatach przeprowadzono badanie ewaluacyjne ich poziomu i przydatności. Jego podstawą były ankiety wypełnione przez uczestników warsztatów. Formularz ankiety zawierał 8 pytań z możliwością ocen w skali od 1- ocena bardzo niska, do 5- ocena bardzo wysoka. Pytanie 9- dodatkowe, nie związane bezpośrednio z treścią warsztatów, dotyczyło preferowanej tematyki warsztatów i szkoleń, analiza zgłoszonych propozycji zawarta jest w odrębnym dokumencie przedstawionym do wykorzystania Prezydium ZG SBP. W opinii uczestników poziom merytoryczny i organizacyjny warsztatów był wysoki.

1. Ocena stopnia nabycia nowej wiedzy w wyniku warsztatów. 68% uczestników (17 osób) oceniło wysoko i bardzo wysoko, 28% (7 osób) oceniło stopień nabycia nowej wiedzy jako średni, 4% (1 osoba) jako niski.

2. Ocena praktycznej przydatności informacji przekazanych podczas warsztatów. 76% uczestników (w sumie 19 osób) oceniło wysoko (7 osób) i bardzo wysoko (12 osób), 20% (5 osób) jako średnią, 4% (1 osoba) jako niską.

3. Ocena zgodności szkolenia z oczekiwaniami. 68% uczestników oceniło wysoko (9 osób) i bardzo wysoko (8 osób), 28% (7 osób) jako średnią, 4% (1 osoba) jako bardzo niską.

4. Ocena przygotowania merytorycznego prowadzącego warsztaty (24 odpowiedzi). 96% uczestników oceniło bardzo wysoko (14 osób) i wysoko (9 osób), 4% (1 osoba) bardzo nisko.

5. Ocena sposobu prowadzenia warsztatów. 80% oceniło bardzo wysoko (10 osób) i wysoko (10 osób), 16% (4 osoby) średnio, 4% (1 osoba) nisko.

6. Ocena przydatności materiałów szkoleniowych. 84% oceniło bardzo wysoko (7 osób) i wysoko (14 osób), 8% (2 osoby) średnio, 8% (2 osoby) nisko.

7. Ocena organizacji szkolenia. 96% oceniło bardzo wysoko (14 osób) i wysoko (10 osób), 4% (1 osoba) średnio. 

8. Potrzeba prowadzenia podobnych warsztatów i szkoleń w przyszłości.
Wszyscy uczestnicy szkolenia określili potrzebę organizowania podobnych warsztatów w przyszłości jako bardzo wysoką (16 osób) i wysoką (9 osób).

Miejscem warsztatów była sala konferencyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, której dyrekcja wspiera działania SBP.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Opracowała: Elżbieta Górska

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP