Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Warsztaty „Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece”, 22 stycznia 2015 r. w Warszawie

Data dodania: 04.12.2014

Limit miejsc jest wyczerpany.
Zapraszamy na drugą turę warsztatów

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 22 stycznia 2015 na warsztaty „Warsztaty - Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece”.
Warsztaty odbędą się w pomieszczeniach SBP na Konopczyńskiego 5/7. Obejmą 2 bloki wykładów ( po 1,5 godz. każdy) oraz blok zajęć praktycznych (także 1,5 godz.)

Tematyka warsztatów  zawiera podstawowe informacje z zakresu ochrony zbiorów bibliotecznych, zgrupowane w następujących blokach:

  • działania zapobiegające różnorodnym szkodom zbiorów (profilaktyka)
  • działania likwidujące szkody, które  powstały w zbiorach (konserwacja, renowacja);
  • działania zabezpieczające treść zbiorów (kopiowanie zbiorów)
  • zasady polityki ochrony zbiorów, którą prowadzić powinna każda biblioteka.

 
Cel warsztatów to zapoznanie uczestników w/w tematyką  i wyrobienie w nich przekonania, że  ochrona zbiorów bibliotecznych należy do podstawowych zadań bibliotek (zgodnie z art.  4.1.1. Ustawy o bibliotekach z dn. 27.06.1997 r.) Poza tym, warsztaty służą wypełnieniu luki dydaktycznej w kształceniu bibliotekarzy (na studiach bibliotekoznawczych nie prowadzi się zajęć z tego zakresu wiedzy).

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich bibliotekarzy, ze szczególnym wskazaniem osób  zajmujących się  przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów oraz  kierowników/dyrektorów bibliotek,  którzy odpowiadają za bezpieczeństwo zbiorów i zapewnienie im własciwych warunków przechowywania.

Warsztaty prowadzić będzie:
Ewa Stachowska-Musiał, st. kustosz dyplomowany. Wieloletni pracownik warszawskich bibliotek naukowych, m.in. CBW ( kierownik Zakładu Zbiorów Specjalnych) i BUW (kierownik Oddziału Zabezpieczenia i Konserwacji Zbiorów). W latach 1979-2007 wykładowca w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy. Od 1976 członek SBP, pełniący w strukturach organizacji różne funkcje, m.in. wice i przewodniczącej Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów przy ZG SBP.  
 

 

Koszt udziału w warsztatach: 160 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, certyfikat, możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym, aktualne czasopismo SBP.

Kontakt: 

Mąłgorzata Szmigielska, tel. 22 608 28 2522 608 28 25, m.szmigielska@sbp.pl
Małgorzata Dargiel-Kowalska, tel. 22 608 28 2722 608 28 27, biuro@sbp.pl


 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP