Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Warsztaty „Środki unijne dla bibliotek w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”, 5 luty 2015 r., Warszawa

Data dodania: 17.12.2014

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia obszarów, w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020, w których znajdą środki na termomodernizację budynków, digitalizację zasobów naukowych lub kulturowych, tworzenie systemów rezerwacji książek i wypożyczania e-booków on-line, e-learning, tworzenie repozytorium prac dyplomowych i otwartych zasobów edukacyjnych - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej oraz będą mogli oszacować swoje szanse na otrzymanie dofinansowania.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla pracowników bibliotek, w tym bibliotek uczelni i jednostek naukowych zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020.

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/sub/index.php

Metody dydaktyczne wykorzystywane w programie:

  1. Prezentacja multimedialna.
  2. Ćwiczenia.
  3. Dyskusja moderowana przez wykładowcę.

Warsztaty swoim patronatem objął portal sbp.pl.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP