Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Warsztaty „Praktyczne aspekty zamówień publicznych w szkolnictwie wyższym i sektorze badań naukowych”, 5 luty 2014 r., Warszawa

Data dodania: 07.01.2015

Przygotowanie i realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinno uwzględniać specyfikę szkolnictwa wyższego. To stanowi istotny powód tego, że ta skomplikowana tematyka staje się jeszcze bardziej trudna do praktycznego stosowania. Czynnikiem zwiększającym potrzebę organizacji szkoleń w tym zakresie jest fakt wejścia w życie, z dniem 29 października b.r. , nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, chcemy w programie seminarium przedstawić najważniejsze praktyczne zagadnienia procedur udzielania zamówień publicznych w nauce.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/zpsw/formularz_pr10.php

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/zpsw/index.php a w nim:

  • Zasady wydawania środków UE przez szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze. Aspekty praktyczne przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - z uwzględnieniem specyfiki szkolnictwa wyższego; Dr Włodzimierz Dzierżanowski (prezes Zarządu Grupa Doradcza Sienna (były wiceprezes UZP)
  • Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych z terminem wejścia w życie 29.10.2014. Przygotowanie dokumentacji przetargowej i prowadzenie przetargów zgodnie z przepisami; Mec. Leszek Chmielewski (Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Chmielewski w Warszawie)
  • Realizacja i odbiory zamówień publicznych. Skutki prawne nieprzestrzegania Ustawy Prawo zamówień publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Realizacja zasady jawności postępowania w ramach procedur zamówień publicznych; Wojciech Kaliński (Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy)
  • Specyfika i kluczowe problemy związane z udzielaniem zamówień na podstawie wyłączenia zawartego w art. 4 pkt 8a ustawy prawo zamówień publicznych; Paweł Wójcik (lider Zespołu Zamówień Publicznych Instytut Badań Edukacyjnych)

Organizator: Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: e.janus@cpi.com.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP