Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

III Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych „Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej - klient wyróżniony”, 18-19 czerwca 2015 r., Kraków

Data dodania: 12.01.2015

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na III Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych, które odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2015 r.

Temat konferencji brzmi: „Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej - klient wyróżniony”.

Obok troski o dobre podręczniki, programy nauczania i właściwą organizację systemu szkolnego, niezwykle ważną pozycję w hierarchii zadań oświatowych zajmuje problematyka kształcenia i doskonalenia pracy nauczyciela. To nauczyciel – jego kompetencje i osobowość – mają bezpośredni wpływ na wiedzę i moralność młodych pokoleń. Na nauczycielu spoczywa ogromna odpowiedzialność i poważne zadania.

Biblioteki pedagogiczne zostały utworzone dla nauczycieli i w całej swej historii służą przede wszystkim tej grupie odbiorców. Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość stawia przed nauczycielami i ich bibliotekami coraz to nowe wyzwania. Rozporządzenie MEN z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369) nakłada na biblioteki obowiązek organizowania i wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dotychczasowe wspieranie środowiska oświatowego przekształci się zatem w celowe, zaplanowane działanie, nakierowane na określony rezultat.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych interesujących się szkolnictwem, edukacją i szeroko rozumianą pedagogiką (uniwersytety, instytuty), ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych oraz nauczycieli.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP