Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Warsztaty „Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych”, 19 marca 2015 r., Warszawa - II termin

Data dodania: 12.01.2015

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty poświęcone ochronie danych osobowych w bibliotece, które odbędą się 19 marca 2015 roku w siedzibie Wydawnictwa SBP, w Warszawie, ul. Konopczyńskiego 5/7.

Celem warsztatów jest omówienie zmian w przepisach o ochronie danych osobowych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2015 r. i ich konsekwencji dla bibliotek, szczególnie w odniesieniu do osób pełniących funkcje Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI). W trakcie warsztatów przedstawione zostaną wymagania wobec ABI-ego, jego obowiązki wynikające z ustawy, nowe zasady rejestrowania zbiorów danych osobowych, zasady prowadzenia dokumentacji.

Warsztaty skierowane są do osób wykonujących funkcje Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji w bibliotekach. Dzięki spotkaniu uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w bibliotekach, zadań ABI-ego, w tym związanych z prowadzeniem dokumentacji, rejestracją zbiorów, sprawozdawczością dla GIODO.

Uczestnicy warsztatów otrzymają wzory dokumentów potrzebne w codziennej pracy ABI oraz materiały poszkoleniowe zawierające instrukcje postępowania oraz komentarze do zadań ABI na podstawie ustawy i rozporządzeń.

Warsztaty poprowadzi Sylwia Czub-Kiełczewska, pracownik działu strategii i rozwoju MAK-a+ w warszawskim oddziale Instytutu Książki. Prowadzi serwisy internetowe MAK-a+, jest redaktorem naczelnym BIP-u, koordynuje realizację przepisów dot. ochrony danych osobowych w warszawskim oddziale Instytutu Książki, autorka programów i trener szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, autorka cyklu artykułów na ten temat w „Bibliotekarzu”, które ukazały się w 2014 r., , prowadzi bloga dot. ochrony danych osobowych w bibliotekach www.sylwiaczub.pl

 

Koszt udziału w warsztatach: 190 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, certyfikat, możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym, aktualne czasopismo SBP.

Kontakt:

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP