Polecamy
15,00 PLN 35,00 PLN

Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury,... więcej >

Spotkanie informacyjne „Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole?”, 5-7 marca 2015 r., Raszyn

Data dodania: 26.01.2015

Trzydniowe spotkanie organizowane jest w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” we współpracy z Wydziałem Informacji i Promocji.

Spotkanie adresowane jest do:

 • nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych - 160 miejsc,
 • wizytatorów kuratorium oświaty – 20 miejsc,
 • doradców metodycznych i konsultantów ds. bibliotek szkolnych – 40 miejsc,
 • nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych – 20 miejsc.

Celem spotkania jest:

 • prezentacja miejsca i roli biblioteki w realizacji zadań szkoły,
 • omówienie zasobów bibliotek szkolnych w Polsce,
 • określenie roli i kompetencji nauczycieli bibliotekarzy
 • w zarządzaniu wiedzą w szkole,
 • wskazanie placówek i instytucji wspomagających pracę nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych,
 • wypracowanie modelowych sposobów wspomagania pracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych z udziałem placówek wspomagania w następujących tematach: promocja czytelnictwa, wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy szkoły.

W ramach spotkania przewidziane są wystąpienia ekspertów, a także zajęcia warsztatowe służące doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zakresu wspomagania pracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych.

Otrzymanie automatycznej wiadomości zwrotnej jest potwierdzeniem zapisania zgłoszenia w systemie elektronicznym. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana przez Organizatora nie później niż na dwa tygodnie przed spotkaniem/konferencją – o zakwalifikowaniu się decyduje termin zgłoszenia.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny (Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewnia nocleg oraz wyżywienie) – uczestnik pokrywa tylko koszty dojazdu na miejsce spotkania. W przypadku braku możliwości przybycia na spotkanie, prosimy o poinformowanie Organizatora. Po zakończeniu rekrutacji drogą mailową przesłane zostanie potwierdzenie udziału, nie później niż 7 dni przed spotkaniem.

 • Miejsce: Centrum Szkoleniowe Falenty, Al. Hrabska 4, Raszyn k. Warszawy
 • Kontakt: tel. 22/345-37-80, e-mail: paulina.mikucka@ore.edu.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP