Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki nowej generacji - nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”, 16-17 kwietnia 2015 r., Wrocław

Data dodania: 04.02.2015

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich po raz jedenasty organizuje konferencję z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki nowej generacji - nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy". Jej współorganizatorem   jest  otwarte w 2014 roku nowoczesne Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, które pełni funkcje ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukową, badawczą, szkoleniową - integrując zadania typowo biblioteczne z funkcjami ośrodka informacji rozpowszechniającego wiedzę z użyciem najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Celem konferencji "Biblioteki nowej generacji - nowoczesne  narzędzia, usługi, obszary współpracy" jest omówienie aktualnych problemów, wspólnych dla wszystkich rodzajów bibliotek,  wynikających z szybko zmieniających się,  stale doskonalonych i zmieniających się technologii informatycznych i urządzeń elektronicznych. Użytkownicy cyfrowych mediów odwiedzający biblioteki publiczne, naukowe, pedagogiczne czy inne oczekują dziś  od bibliotek nowych usług umożliwiających szybki dostęp do wiedzy, informacji, a także  pełnienia funkcji społecznych integrujących społeczności.

Konferencja będzie okazją do podsumowania sytuacji polskich bibliotek publicznych, naukowych i innych w zakresie stosowania różnorodnych technologii informacyjnych. Katalogi online, biblioteczne strony www, standardy opracowania zbiorów, biblioteki cyfrowe i repozytoria będą prezentowane przede wszystkim w kontekście integracji różnych technologii i usług. W programie konferencji będzie przedstawiona przyszłość katalogu NUKAT, a także nowa oferta Biblioteki Narodowej - elektroniczny system wypożyczeni międzybibliotecznych ACADEMICA. Mobilne aplikacje i urządzenia, technologie RFID, usługi w „chmurze’, kursy kształcące online, przyszłość standardów katalogowania i katalogów OPAC, wykorzystanie elektronicznych źródeł informacji i zarządzanie zasobami cyfrowymi to tematy referatów i dyskusji panelowych, które powinny zainteresować wszystkich bibliotekarzy, gdyż wiedza o nowych zjawiskach w świecie technologii cyfrowych jest niezbędna zarówno w małej  bibliotece publicznej jak i w dużym ośrodku akademickim.

Konferencji towarzyszyć będzie interaktywny Salon Nowych Technologii, w którym swoją ofertę dla bibliotek prezentować będą różne firmy z sektora IT. W programie konferencji umieściliśmy również zwiedzanie Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT) Politechniki Wrocławskiej, ogólnouczelnianą jednostkę prowadzącą działalność naukową, badawczą, szkoleniową i usługową, utworzoną 1 stycznia 2014 roku. W skład Centrum wchodzą: Biblioteki Politechniki Wrocławskiej (Biblioteka Klasyczna, Biblioteka Elektroniczna, Oddziały Centrum przy Wydziałach i Studiach), Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką, Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii oraz Zespół Laboratoriów Naukowo- Badawczych.

Koszty udziału:

  • 410 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT) - cena zawiera: materiały konferencyjne, serwisy kawowe, obiady, udział w uroczystej kolacji
  • 360 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT) - cena dla członków SBP (weryfikacja na podstawie bazy członków) zawiera: materiały konferencyjne, serwisy kawowe, obiady, udział w uroczystej kolacji

Konferencja odbędzie się w:

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław
Bud. D-21

Firmy zainteresowane prezentacją swoich produktów i usług w Salonie Nowych Technologii prosimy o kontakt:
Dyrektor Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Anna Grzecznowska tel. 22 8258374, a.grzecznowska@sbp.pl
Beata Pudełko tel. 22 8275296, b.pudelko@sbp.pl

Informacji o konferencji udziela:  Małgorzata Dargiel-Kowalska, tel. 22 6082827, biuro@sbp.pl

 

Sponsor Główny

 

Sponsorzy:

  

 

 

 

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP