Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”, 11 września 2015 r., Słupsk

Data dodania: 12.02.2015

Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, Zarząd Oddziału Słupskiego SBP, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku oraz Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji pod hasłem „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku", która odbędzie się 11 września (piątek) 2015 roku w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Boh. Westerplatte 64.

W chwili obecnej, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem nadmiaru informacji (tzw. tsunami informacyjne) informacja wartościowa, dostosowana do potrzeb użytkownika jest niezwykle cenna i wbrew pozorom trudna do zdobycia. Z tego powodu niezwykle ważne zadanie spoczywa na barkach współczesnych nauczycieli i bibliotekarzy, którzy powinni nauczyć społeczeństwo (szczególnie młodych ludzi) kultury informacyjnej, w tym dbałości o jakość informacji. Jak niesie to ze sobą problemy i jak znaleźć ich rozwiązanie to zagadnienia, które będą rozpatrywane na konferencji pod hasłem „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”.

Konferencja ta ma również na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej budowania współczesnej antropoinfosfery ze zwróceniem uwagi na ograniczenie niepokojących zjawisk takich jak: nadmierna ilość oraz niska jakość informacji, cyberprzemoc, choroby informacyjne, przymus bycia "on-line" czy wykluczenie cyfrowe (szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych). Zdobytą wiedzę uczestnicy konferencji będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy w placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły czy biblioteki.

Ekologia informacji to nowa, dopiero powstająca dziedzina wiedzy, która ukazuje różnorodne zagrożenia społeczne związane z informacją, takie jak nierównomierny dostęp do informacji, atomizacja społeczeństwa, stres informacyjny, napływ informacji nieprawdziwej, niekompletnej o małej wartości, zagrożenia zdrowotne (uzależnienia od technologii, przymus "bycia w sieci", cyberprzemoc). Niezwykle ważne jest zatem uzmysłowienie polskiemu społeczeństwu roli informacji w czasie, kiedy mamy do czynienia z zanieczyszczaniem infosfery informacjami nieistotnymi, nieprawdziwymi, pseudoinformacjami (informowanie rozwlekłe, ogólnikowe, niejasne); dezinformacją (zmyślanie, zatajanie, przekręcanie) czy parainformacjami (nietrafne domniemywania).

Na konferencję zapraszamy bibliotekarzy, nauczycieli, pracowników naukowych oraz inne osoby zainteresowane powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Ważne terminy:

  • do 31.04.2015 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań)
  • do 31.07.2015 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów
  • do 15.08.2015 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów).

Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu), referenci (również temat referatu) pocztą elektroniczną na adres: b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

albo tradycyjną na adres:

Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22c
76-200 Słupsk
z dopiskiem „Konferencja”

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów. Osoby zgłaszające referaty otrzymają pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu oraz formularz zgłoszeniowy dla referentów. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut w zależności od liczby prelegentów. Do dyspozycji uczestników podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny.

Serdecznie zapraszamy!

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP