Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Seminarium z cyklu „Zbiory specjalne część III: Szpargałom damy radę. Jak rozpoznać, opracować i pokazać światu biblioteczny obiekt zabytkowy”, 12 marca 2015 r., Warszawa

Data dodania: 03.03.2015

Pracownicy kultury, nie wyłączając bibliotekarzy, nie mają na ogół okazji do pogłębienia swojej wiedzy na temat morfologii, treści i zasad udostępniania dokumentów piśmiennictwa, wchodzących w skład zbiorów specjalnych w bibliotekach, a także, niekiedy - olekcji muzealnych. Niewiedza ta rzutuje także na możliwości opracowania tych obiektów oraz typowego dziś i powszechnie stosowanego udostępniania ich poprzez biblioteki cyfrowe.

Trzecią edycję seminarium poświęcamy tym zagadnieniom w ujęciu praktycznym, z elementami warsztatów.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl/imprezy/2015/sdr/formularz_pr10.php

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/bdo/index.php a w nim:

  • Wiedza księgoznawcza bibliotekarza i muzealnika, dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego
  • Ład bibliograficzny i informacyjny, Anna Zielińska, Uczelnia Łazarskiego
  • Opracowanie starych druków, Anna Endzel, Instytut Badań Literackich
  • Opracowanie dokumentów kartograficznych, Dorota Gazicka-Wójtowicz, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  • Zbiory specjalne w bibliotece cyfrowej, Agnieszka Wróbel, BUW
  • Digitalizacja zbiorów specjalnych, Aleksander Trembowiecki, WBP Koszalin
  • Opracowanie starego druku według otrzymanych materiałów (w grupach).; dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego, Anna Endzel, Instytut Badań Literackich

 

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl

Seminarium objęte jest patronatem SBP.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP