Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą... więcej >

XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka - priorytety i pomysły”, 27 marca 2015 r., Dąbrowa Górnicza

Data dodania: 04.03.2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na temat „Biblioteka - priorytety i pomysły”, które odbędzie się Sali Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Cieplaka 1c w dniu 27 marca 2015r. w godz. 9.30 - 16.00.

Konferencja skierowana jest do bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy, organów prowadzących biblioteki i szkoły, przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół i bibliotek, wydwców i księgarzy.

Podczas XI Forum poruszane zostaną następujące zagadnienia:

 • biblioteka jako miejsce nauki, kultury i rozrywki
 • promocja działalności biblioteki
 • biblioteka w środowisku lokalnym
 • projekty w bibliotece
 • użytkownicy bibliotek
 • specyfika działalności bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych
 • inne.

Uczestnicy wysłuchają między innymi wystąpień:

 • Analizy w zakresie statystyki kultury na Słowacji i ich realizacja w bibliotekach – dr Darina Janovska, Słowacka Biblioteka Narodowa;
 • Polscy autorzy na łamach współczesnej słowackiej prasy bibliotekarskiej – Tomasz Trancygier, Słowacka Biblioteka Narodowa;
 • Bibliotekarz jako pracownik wiedzy - dr Radosław Molenda, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
 • Wiedza, nauka i rozrywka w The Library of Birmingham - Barbara Maria Morawiec, "Lustro Biblioteki".

Honorowy patronat nad XI Forum sprawują: Wojewoda Śląski - Piotr Litwa, Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber.

XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego organizują:

 • Biblioteka Akademicka im. prof. J. Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ,
 • Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie ,

przy współpracy:

 • Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
 • Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska),
 • Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie (Republika Słowacka),
 • Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Sekcji Bibliotekarskiej przy Okręgu Śląskim Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach,
 • Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dąbrowie Górniczej,
 • Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach,
 • Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej,
 • Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie,
 • Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku - Białej.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, ubezpieczenie we własnym zakresie. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale. Rejestracja uczestników trwa do 20 marca 2015 r. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: klementinum@autograf.pl

Kontakt z organizatorami: Renata Sowada – e-mail klementinum@autograf.pl; tel. 603 210 490; Anna Suchecka, Aleksandra Pasieka – biblioteka@wsb.edu.pl; tel. 32 295-93-56.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP