Polecamy
Red. naukowa Katarzyna Slany 36,00 PLN

Monografia zatytułowana "Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej" poświęcona została... więcej >

Warsztaty „Archiwum zakładowe w bibliotece - organizacja i prowadzenie”, 20 maja 2015 r., Warszawa

Data dodania: 01.04.2015

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, zapraszają na warsztaty poświęcone archiwizacji zbiorów bibliotek, które odbędą się 20 maja 2015 r., w siedzibie Biblioteki w Warszawie.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z postępowaniem z dokumentacją w jedno-stce organizacyjnej (bibliotece), jej odpowiednim przygotowaniem przed przekazaniem do archiwum zakładowego oraz prowadzeniem archiwum zakładowego. Jest przeznaczone dla pracowników komórek organizacyjnych wytwarzających dokumentację podlegającą archiwi-zacji oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwum zakładowego.

Warsztaty poprowadzi Wioletta Guzek: wieloletni kierownik archiwum - starszy kustosz, nauczyciel zajęć praktycznych. Egzaminator, autor i recenzent zadań w zawodzie technik archiwista w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Autorka przepisów kancelaryjnych i archiwalnych dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Koszt warsztatów to 190 zł + VAT (10 rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, certyfikat, możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym, aktualne czasopismo SBP.

UWAGA! Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach będzie honorowana tylko do 15 maja 2015 r.

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Polecamy
Partnerzy