Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Warsztaty „Archiwum zakładowe w bibliotece - organizacja i prowadzenie”, 20 maja 2015 r., Warszawa

Data dodania: 01.04.2015

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, zapraszają na warsztaty poświęcone archiwizacji zbiorów bibliotek, które odbędą się 20 maja 2015 r., w siedzibie Biblioteki w Warszawie.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z postępowaniem z dokumentacją w jedno-stce organizacyjnej (bibliotece), jej odpowiednim przygotowaniem przed przekazaniem do archiwum zakładowego oraz prowadzeniem archiwum zakładowego. Jest przeznaczone dla pracowników komórek organizacyjnych wytwarzających dokumentację podlegającą archiwi-zacji oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwum zakładowego.

Warsztaty poprowadzi Wioletta Guzek: wieloletni kierownik archiwum - starszy kustosz, nauczyciel zajęć praktycznych. Egzaminator, autor i recenzent zadań w zawodzie technik archiwista w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Autorka przepisów kancelaryjnych i archiwalnych dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Koszt warsztatów to 190 zł + VAT (10 rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, certyfikat, możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym, aktualne czasopismo SBP.

UWAGA! Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach będzie honorowana tylko do 15 maja 2015 r.

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP