Polecamy

Warsztaty „Autoprezentacja z elementami kreowania wizerunku”, 9 października 2015 r., Warszawa

Data dodania: 09.04.2015

Zapraszamy na warsztaty „Autoprezentacja z elementami kreowania wizerunku”, które odbędą się 9 października 2015 r. w siedzibie Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy ul. Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z procesem budowania wizerunku. Przedstawienie roli, jaką pełni skuteczna autoprezentacja w kontekście osiągania celów, takiej organizacji jak biblioteka publiczna.

Warsztaty poprowadzi dr Rafał Bodarski, trener i konsultant w zakresie psychologicznego treningu grupowego. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Prowadzi warsztaty i treningi dla pracowników bibliotek w całej Polsce.

Cele szczegółowe - słuchacze po zajęciach będą potrafili:

  • Scharakteryzować warunki skutecznej autoprezentacji
  • Opisać i zinterpretować własne bariery utrudniające występowanie publiczne
  • Omówić zasady konstruowania wizerunku w kontakcie z czytelnikami
  • Scharakteryzować proces komunikacji niewerbalnej jako znaczącego czynnika wywołującego określone wrażenie
  • Budować dramaturgię wypowiedzi – formułować komunikaty persfazyjne
  • Określić rolę mocnych i słabych stron w procesie występowania publicznego

Koszt udziału w warsztatach: 190 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, certyfikat, możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym, aktualne czasopismo SBP.

UWAGA! Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach będzie honorowana tylko do 2 października 2015 r.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP