Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Warsztaty „Autoprezentacja z elementami kreowania wizerunku”, 9 października 2015 r., Warszawa

Data dodania: 09.04.2015

Zapraszamy na warsztaty „Autoprezentacja z elementami kreowania wizerunku”, które odbędą się 9 października 2015 r. w siedzibie Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy ul. Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z procesem budowania wizerunku. Przedstawienie roli, jaką pełni skuteczna autoprezentacja w kontekście osiągania celów, takiej organizacji jak biblioteka publiczna.

Warsztaty poprowadzi dr Rafał Bodarski, trener i konsultant w zakresie psychologicznego treningu grupowego. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Prowadzi warsztaty i treningi dla pracowników bibliotek w całej Polsce.

Cele szczegółowe - słuchacze po zajęciach będą potrafili:

  • Scharakteryzować warunki skutecznej autoprezentacji
  • Opisać i zinterpretować własne bariery utrudniające występowanie publiczne
  • Omówić zasady konstruowania wizerunku w kontakcie z czytelnikami
  • Scharakteryzować proces komunikacji niewerbalnej jako znaczącego czynnika wywołującego określone wrażenie
  • Budować dramaturgię wypowiedzi – formułować komunikaty persfazyjne
  • Określić rolę mocnych i słabych stron w procesie występowania publicznego

Koszt udziału w warsztatach: 190 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, certyfikat, możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym, aktualne czasopismo SBP.

UWAGA! Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach będzie honorowana tylko do 2 października 2015 r.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP