Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Cykl warsztatów „Teatr w bibliotece”, 23-25 września 2015 r., Warszawa

Data dodania: 27.05.2015

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na cykl warsztatów „Teatr w bibliotece”, które odbędą się w dniach 23-25 września 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie.

Celem warsztatów jest poznanie najważniejszych elementów związanych z przedstawieniem teatralnym, z tekstem artystycznym: od analizy po realizację sceniczną. Zadania realizowane w czasie warsztatów obejmować będą trzy oddzielne tematy:

Warsztat 1: Inspiracje teatralne w pracy bibliotekarza (23 września 2015 r.)
Celem warsztatu jest pokazanie, w co i jaki sposób może zainspirować bibliotekarza oraz czytelnika do realizacji różnorodnych form teatralnych w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z dorosłymi. Przybliżone zostaną problemy wykonawców przygotowywanych do występów scenicznych (konkurs recytatorski, przedstawienie teatralne, działania performatywne). Warsztat obejmować będzie problemy związane z takimi elementami jak przygotowanie i wybór repertuaru do realizacji konkretnej formy teatralnej. Powiemy, jak przygotować wykonawcę indywidualnego i zbiorowego, wykorzystując ich zainteresowania, walory głosowe, możliwości artystycznej ekspresji. Omówione zostaną sposoby wykorzystania takich elementów scenicznych jak kostium, rekwizyt, światło, ruch sceniczny, muzyka oraz ich wpływ na rozumienie znaków teatralnych i ogólne wrażenie artystyczne przedstawienia teatralnego. Omówione też zostaną zasady regulaminowe konkursów oraz rola jurora i zasady oceny wykonawców.

Warsztat 2: Jak przygotować widza do odbioru różnych form teatralnych? (24 września 2015 r.)
Celem warsztatu jest umiejętność przygotowania bibliotekarza do pracy analitycznej z tekstem artystycznym dla potrzeb zadań i form pracy realizowanych w bibliotece z konkretnymi czytelnikami. Pamiętać należy, że zadania bibliotek różnią się od zadań jakie realizują w obszarze tekstu artystycznego nauczyciele na j. polskim. Prezentowane sposoby pracy mają ukazać związki zachodzące pomiędzy tekstem artystycznym a innymi formami kultury oraz wskazać nowe możliwości jego interpretacji. Ważnym elementem tych warsztatów jest możliwość nieskrępowanej i wieloaspektowej interpretacji treści zawartych w literaturze pięknej.

Warsztat 3: Przygotowanie przedstawienia teatralnego w bibliotece (25 września 2015 r.)
Celem warsztatu jest poznanie elementów przedstawienia teatralnego oraz problemów artystycznych związanych z jego realizacją. Przybliżone zostaną podstawowe zasady związane z adaptacją tekstu dla potrzeb form widowiskowych oraz błędy publikowanych scenariuszy. Omówiony zostanie plan pracy nad przedstawieniem teatralnym i możliwości jego realizacji w odniesieniu do zadań edukacyjnych i kulturowych współczesnej biblioteki. Przedstawione i omówione zostaną kryteria oceny przedstawień teatralnych. Istotnym elementem będzie także rola zespołowej pracy twórczej oraz jej znaczenie dla integracji kulturowej i środowiskowej.

Czas realizacji: od godz.10.00 do 15.00

Cykl obejmuje 3 warsztaty, z których każdy dotyczy odrębnego tematu. Można zarejestrować sie na jeden z wybranych dni lub na całość cyklu.

Koszt udziału w warsztatach to 170 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, certyfikat, możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym oraz książkę Teatr w bibliotece. Doświadczenia i praktyka, Wydawnictwa SBP.

Warsztaty będą połączone z promocją książki Teatr w bibliotece. Doświadczenia i praktyka, Wydawnictwa SBP.

Zajęcia prowadzi: dr hab. Małgorzata Pietrzak, wykładowca w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, literaturoznawca, badaczka wielu aspektów retoryki w literaturze, teatrze, filmie, kulturze, aktorka (PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi), specjalista ds. kultury mowy (Podyplomowe Studium Wymowy w Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie) oraz bibliotekoznawstwa (Studia Podyplomowe w IINiSB UW). Najbardziej interesuje ją wykorzystanie retoryki i sztuki żywego słowa w pracy artystów (zawodowców i amatorów), pedagogów, bibliotekarzy. Autorka książek: Retoryka. Narzędzie w twórczej komunikacji. Teatr i film (2012), Między tekstem a czytelnikiem. Żywe słowo w bibliotece – tradycja i współczesność (2012), Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela (2007), Retoryka na co dzień (2005).

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP