Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Kurs e-learningowy „Wordpress dla początkujących”, 7-25 września 2015 r.

Data dodania: 02.07.2015

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza do udziału w kursie e-learningowym „Wordpress dla początkujących”, który odbędzie się w dniach 7-25 września 2015 r. na platformie e-learningowej SBP.

Uczestnicy szkolenia
Uczestnikami jest grupa 20 bibliotekarzy, którzy chcą nabyć umiejętności tworzenia stron internetowych opartych o system WordPress i administrowania nimi.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji informacyjnych bibliotekarzy w zakresie tworzenia i prowadzenia stron internetowych, jak również kształcenie umiejętności organizowania samokształcenia oraz sprawnego korzystania z platformy e-learningowej.

Wymagane oprogramowanie
Szkolenie prowadzone jest na platformie e- learningowej SBP z wykorzystaniem platformy Moodle, która jest oprogramowaniem serwerowym, co oznacza, że jej użytkownicy (prowadzący i uczestnicy) nie muszą instalować go na komputerach, których używają na co dzień. Jedynym oprogramowaniem, które powinni posiadać jest przeglądarka internetowa (zalecane Mozilla Firefox, Chrome) oraz dostęp do Internetu.

Prowadzący szkolenie
Szkolenie prowadzić będą Dariusz Kwiecień i Bożena Boryczka – pracownicy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, współpracujący ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.

Opis szkolenia
Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych. Jego problematyka została podzielona na trzy tygodniowe bloki tematyczne, w których zostały zamieszczone materiały instruktażowe i pomocnicze w postaci tekstowej, filmów wideo oraz obowiązkowe zadania do wykonania. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy http://elearning.sbp.pl, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W miarę potrzeb korzystają ze wsparcia trenerów na Forum Pomocy.

Procedury komunikacji
W trakcie szkolenia będą wykorzystywane narzędzia komunikacji, a więc Forum aktualności, Forum pomocy, wiadomości, a także poczta elektroniczna.

Sposób oceny i certyfikacja udziału w szkoleniu
Za wykonanie poszczególnych zadań są przydzielane punkty. Przy ocenie głównymi kryteriami są: terminowość wykonania zadania oraz wykonanie go zgodnie z poleceniem i standardem wykonania. Osoby które wykonają wszystkie zadania i uzyskają minimum 75% ogólnej liczby punktów, zaliczą szkolenie. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zostaną przesłane uczestnikom przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Koszt: 190 zł (rabat 10% dla członków SBP)

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP