Polecamy
29,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Konferencja „Wizualizacja dla nauki”, 18 września 2015 r., Warszawa

Data dodania: 21.07.2015

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych „Lectorium” (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt. “Wizualizacja dla nauki”. Konferencja odbędzie się 18 września 2015 w godzinach 9.00-18.00 w Warszawie, w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66.

Uprzejmie Państwa prosimy o zgłoszenie chęci udziału w konferencji oraz chęci udziału w lightning talk session za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 1 września 2015 r. Liczba miejsc ograniczona.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY!

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej wizualizacji danych, informacji i argumentów na potrzeby różnych dyscyplin naukowych oraz polityki naukowej, zaprezentowanie prowadzonych w Polsce i za granicą badań nad problematyką wizualizacji nauki, rozwijającej się pod wpływem nowych mediów audiowizualnych, zmieniających relacje tekstu, obrazu i dźwięku w różnych fazach badań naukowych oraz nawiązanie kontaktów między pasjonatami wizualizacji wśród naukowców, statystyków i studentów.

Wizualizacja to ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, takich jak obrazy, diagramy czy animacje, stosowanych dla analizy i szybkiego oraz przejrzystego przekazywania informacji. Analityka wizualna wspomaga analityków, decydentów i wszystkich zainteresowanych w integracji wielkich ilości zróżnicowanych danych i informacji.

Wizualizacja nauki, dziedzina na pograniczu badań naukowych i sztuki, ma za zadanie:

  • odkrywanie ukrytych zależności w danych, przetwarzanie ich z danych w informację i wiedzę,
  • wspomaganie komunikacji naukowej na wszystkich etapach procesu badawczego, od przedstawiania wstępnych idei aż po prezentowanie ustaleń badaczom oraz szerokiej publiczności,
  • wspieranie strategii badawczych przez pomoc w definiowaniu problemów poprzez np. określanie trendów w badaniach naukowych, frontów badawczych, lub też wzorów współpracy pomiędzy naukowcami.
  • Konferencja składać się będzie z czterech części: prezentacyjnej, warsztatowej, lightning talk session i dyskusji panelowej. W czasie pierwszej części referaty wygłoszą goście specjalni: prof. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Andrea Scharnhost z Królewskiej Akademii Nauk w Holandii. Warsztaty „Tworzenie wizualizacji wiedzy” poprowadzi jeden z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie wizualizacji nauki. W czasie lightning talk session prelegenci w kilkuminutowych wystąpieniach przedstawią swoje pomysły i doświadczenia związane z wizualizacją nauki. Dyskusja panelowa, w której udział wezmą m.in. goście specjalni, będzie dotyczyła tematu “Jak wizualizacja może wspierać usprawnienie polskiej nauki”.

W czasie konferencji będzie można obejrzeć wystawę plakatów „Places and Spaces: Mapowanie nauki”, przedstawiających najlepsze wizualizacje badań naukowych. Konferencja skierowana jest do naukowców, statystyków, studentów, pracowników administracji publicznej i instytucji samorządowych.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP