Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

X FMB: Warsztat 2.2: Jak przeprowadzić dyskusję, żeby zaangażować uczestników? - 18 września 2015 r. , godz. 9.00-11.15, BN

Data dodania: 04.09.2015

Prowadzące: Elżbieta Dydak i Katarzyna Morawska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 
Czy wśród Twoich zadań znajduje się przeprowadzanie spotkań na określone tematy wśród współpracowników, mieszkańców, członków partnerstwa biblioteki i uzyskiwanie ich opinii? Masz sprawy do przegadania, decyzje do podjęcia, ale obawiasz się, że na spotkaniu nikt nie będzie chciał się wychylić albo przeciwnie - po prostu się pokłócicie i niczego nie wypracujecie? Jeśli odpowiedź brzmi: TAK, jeśli w przyszłości planujesz prowadzenie spotkań - ten warsztat jest dla Ciebie!
 
Podczas warsztatu dowiesz się, jak zadawać pytania, jak angażować uczestników do wypowiedzenia się lub odwrotnie – jak zrównoważyć emocje. Poznasz temu służące techniki komunikacyjne, które może zastosować osoba prowadząca.
 
Poznane na warsztacie zasady i narzędzia pozwolą Ci lepiej realizować cele Twojej biblioteki, pracować bardziej efektywnie i bardziej angażować uczestników: Twoich współpracowników, odbiorców działań Twojej organizacji, partnerów, wolontariuszy. Sprawią też, że… ludzie po prostu polubią prowadzone przez Ciebie spotkania! 
 
Nie jest istotne, jakiego typu spotkania prowadzisz: w małej czy dużej grupie, w gronie współpracowników czy też z mieszkańcami. Zasady i metody prowadzenia spotkań prezentowanych podczas warsztatu pomogą w prowadzeniu każdego typu spotkania!
 
 
Elżbieta Dydak
 
Od blisko 20 lat jestem związana z organizacjami pozarządowymi, najpierw jako wolontariuszka dla Amnesty International, potem jako pracowniczka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a następnie – od 2008 roku - Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w zespole realizującym Program Rozwoju Bibliotek. Fascynuje mnie ukonkretnianie pomysłów i przekładanie ich na działania.
 
Mam duże doświadczenie w pisaniu wniosków projektowych do instytucji polskich i zagranicznych, w tym w ramach funduszy europejskich. Chętnie wspieram organizacje pozarządowe, biblioteki i grupy mieszkańców w wymyślaniu projektów i pisaniu wniosków o dotacje. Prowadzę szkolenia z tego zakresu a także z zakresu prowadzenia fajnych i angażujących uczestników spotkań. Ukończyłam Szkołę Trenerską FRDL a także kurs trenerski z zakresu facylitacji, prowadzony przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, którego jestem członkinią, na zlecenie FRSI. 
 
Katarzyna Morawska
 
Moja przygoda z trzecim sektorem trwa już 20 lat. Współpracuję ze stowarzyszeniami, szkołami, bibliotekami, szczególnie na wsi i w małych miastach, realizując projekty edukacyjno-kulturalne. Mam też doświadczenie w przygotowaniu 
i wdrażaniu projektów ponadregionalnych i międzynarodowych oraz grantodawcze. 
 
W ciągu 6 ostatnich lat pracowałam najczęściej z bibliotekami publicznymi w Programie Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Koordynuję w FRSI projekt „O finansach… w bibliotece”, a także projekty współpracy rozwojowej w Gruzji, Mołdawii i Ukrainie. Ukończyłam polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a także Szkołę Trenerską Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i kurs trenerski z zakresu facylitacji Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Jestem członkinią zarządu Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej, członkinią Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.
Edukacja, zwłaszcza nieformalna, przez całe życie, wykorzystanie nowych technologii dla rozwoju lokalnego, edukacji i kultury, współpraca na rzecz rozwoju - to dziedziny, które najbardziej mnie interesują. Jak poprowadzić dobre spotkanie? Jak zabrać się do przygotowania projektu? Skąd wziąć fundusze dla organizacji aby zrealizować swój autorski pomysł? – to tematyka szkoleń, które chętnie prowadzę. 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP