Polecamy
25,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Ochrona danych osobowych – cykl warsztatów (podstawowy i rozszerzony), 22-23 października 2015, Warszawa

Data dodania: 10.09.2015

Ochrona danych osobowych należy do kluczowych obowiązków wszystkich instytucji. W tym roku została wprowadzona nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych oraz zostały uchwalone nowe przepisy wykonawcze, które uszczegółowiły obowiązki Administratorów Danych, zmieniły status i zakres obowiązków Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI), wprowadziły nowe zasady prowadzenia rejestrów zbiorów danych. Mając na uwadze właściwe spełnianie nowych obowiązków ochrony danych, w tym możliwość powołania ABI i go do rejestru GIODO lub realizowanie nowych obowiązków przez samych Administratorów Danych,  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uruchamia dwa warsztaty – pierwszy o charakterze podstawowym i drugi o charakterze doskonalącym.  Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się ochroną danych osobowych w instytucjach kultury, w tym dyrektorów instytucji kultury oraz innych osób, które zostały powołane na stanowisko ABI, jednakże nie mają dużego doświadczenia w wykonywaniu tych obowiązków.

Warsztaty nr 1: Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury w świetle nowych przepisów: wymagania, obowiązki, zasady rejestracji zbiorów. Cz. I Podstawowe zadania, jak je wykonać? 

Warsztaty skierowane do osób wykonujących funkcje ABI oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji w bibliotekach i innych instytucjach kultury. 

Uczestnicy poznają: podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych; zasady zabezpieczeń danych zarówno w formie papierowej, jak i w systemach informatycznych;  podstawowe obowiązki wynikające z przepisów; zmiany w przepisach ze szczególnym naciskiem na to, co nowe przepisy narzucają, a z czego zwalniają; metodologię zgłaszania zbiorów danych do rejestru GIODO oraz tworzenia niezbędnej dokumentacji (polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi).

Uczestnicy warsztatów otrzymają wzory dokumentów potrzebne w codziennej pracy ABI, a także  materiały zawierające instrukcje postępowania oraz komentarze do zadań ABI na podstawie ustawy i rozporządzeń.

Termin 22 października 2015 r., godz. 10-16, rejestracja od godz. 9.30

Miejsce: Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7 (siedziba Wydawnictwa SBP) 

Program:

 1. Wprowadzenie do podstawowych zagadnień.
 2. Przesłanki legalności, adekwatności i celowości przetwarzania danych. 
 3. Zasady udostępniania danych osobowych. 
 4. Zabezpieczanie danych.
 5. Ochrona wizerunku.
 6. Nowe obowiązki ABI.
 7. Omówienie metodyki wyodrębniania zbiorów danych osobowych.
 8. Metodologia tworzenia polityki bezpieczeństwa.
 9. Omówienie zasad wdrożenia polityki bezpieczeństwa.
 10. Omówienie zasad upoważniania pracowników do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji upoważnień.
 11. Metodologia tworzenia instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.
 12. Nowe zasady prowadzenia rejestrów zbiorów danych osobowych.

Warsztaty nr 2 :Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury w świetle nowych przepisów: wymagania, obowiązki, zasady rejestracji zbiorów. Cz. II. Doskonalenie kompetencji ABI 

Warsztaty doskonalące wykonywanie obowiązków ABI, skierowane do osób posiadających podstawową wiedzę na ten temat. Stanowią uzupełnienie pierwszej części.  Celem warsztatów jest omówienie obowiązków związanych z kontrolą bezpieczeństwa danych u Administratora Danych w praktycznym aspekcie. Udział w warsztatach wymaga podstawowej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych, ponieważ na warsztacie nie omawia się zakresu z podstawowej części.

Uczestnicy poznają: najważniejsze wymagania dot. przetwarzania danych w instytucjach kultury, obowiązki ABI wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, zasady rejestracji zbiorów, przygotowywania sprawozdań do GIODO.

Uczestnicy warsztatów otrzymają wzory dokumentów potrzebne w codziennej pracy ABI, a także  materiały zawierające instrukcje postępowania oraz komentarze do zadań ABI na podstawie ustawy i rozporządzeń.

Termin 23 października, godz. 9.30-16.30, rejestracja od godz. 9 

Miejsce: Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7 (siedziba Wydawnictwa SBP)

Program

 1. Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych
 2. Zmiany w przepisach wykonawczych
 3. Nowe kompetencje i rola ABI
 4. Prowadzenie zbiorów danych osobowych przez ABI
 5. Przeprowadzanie sprawdzeń 
 6. Przygotowywanie sprawozdań ze sprawdzeń
 7. Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych
 8. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych:
  - zaawansowane warsztaty z tworzenia polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania danymi osobowymi.

Warsztaty poprowadzi Sylwia Czub-Kiełczewska, pracownik działu strategii i rozwoju MAK-a+ w warszawskim biurze Instytutu Książki. Absolwentka studiów podyplomowych "ochrona danych osobowych i informacji niejawnych" na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Redaktor BIP-u Instytutu Książki i strony MAK+. Odpowiedzialna za koordynację realizacji przepisów dot. ochrony danych osobowych w Instytucie Książki, autorka programów i trener szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, autorka cyklu artykułów na ten temat w „Bibliotekarzu”, które ukazują się od 2014 r., prowadzi bloga dot. ochrony danych osobowych w bibliotekach www.sylwiaczub.pl.

Koszt udziału w warsztatach (za 1 warsztat): 190 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP).
Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, egzemplarz miesięcznika „Bibliotekarz”, możliwość osobistych konsultacji z prowadzącymi.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP