Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Konferencja "Druk i biblioteka w życiu codziennym", 10 maja 2011 w Warszawie

Data dodania: 28.01.2011

Konferencja naukowa „Druk i biblioteka w życiu codziennym” jest organizowana wspólnie przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbędzie się w dniu 10 maja 2011 roku w siedzibie IINiSB UW (Warszawa ul. Nowy Świat 69).
Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim bibliologów, a także historyków, badaczy kultury, literatury, mediów oraz wszystkie osoby, których zainteresowaniom badawczym bliskie są sprawy obecności, roli druku i bibliotek w życiu codziennym od czasów najdawniejszych po nam współczesne.

Pierwszym obszarem zainteresowań uczestników będzie ukazanie roli książki i bibliotek w życiu codziennym społeczeństw na przestrzeni dziejów. Chcemy postawić pytania o to, na ile wymienione w temacie elementy kultury kształtowały życie codzienne, a na ile same były podporządkowane i modelowane przez kulturę, zmiany społeczne, czy wreszcie codzienne potrzeby człowieka.
Drugi obszar dyskusji wiąże się z próbą określenia miejsca bibliologii i jej możliwości w badaniach życia codziennego. Chcielibyśmy pokazać na ile dotychczasowy dorobek bibliologii jest przydatny w badaniach kultury, obyczajowości, zjawisk społecznych, a także wspólnie zastanowić się nad nowymi potrzebami i perspektywami badawczymi.

Organizatorzy planują wystąpienia uczestników z dwudziestominutowymi referatami. Zastrzegają sobie prawo wyboru nadesłanych tematów. Propozycje tematów wystąpień wraz z abstraktami referatów należy przesyłać do 10 marca 2011 roku pocztą elektroniczną na adres: ptbow1@gmail.com i w wersji papierowej na adres PTB OW: 00-927 Warszawa, ul. Nowy Świat 69 lok. 141.
Pełne informacje, wraz z programem konferencji zostaną przesłane po ustaleniu listy referentów do końca marca 2011.

Termin przekazania zgłoszeń (w wersji elektronicznej lub papierowej, na podane powyżej adresy) upływa 20 kwietnia 2011.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego oraz na stronie internetowej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Po potwierdzeniu uczestnictwa prosimy dokonać przelewu na konto PTB OW: 66 2130 0004 2001 0412 0242 0001 z dopiskiem: Konferencja.
Członkowie PTB OW oraz pracownicy IINiSB UW zwolnieni są z opłaty konferencyjnej.
Koszt podróży i udział w Konferencji pokrywają uczestnicy indywidualnie lub delegujące Instytucje.
W przypadku pytań związanych z organizacją konferencji, prosimy o kontakt mailowy (ptbow1@gmail.com)
Zapraszamy do uczestnictwa.

 

Nadesłał: dr M. Ochmański, oprac. red.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP