Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Warsztaty „Formy promocji biblioteki i aktywizacji czytelników - flashmob, lipdub, gra miejska”, 15 stycznia 2016 r., Warszawa

Data dodania: 10.11.2015

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 15 stycznia 2016 roku na warsztaty dla bibliotekarzy pt.„Formy promocji biblioteki i aktywizacji czytelników - flashmob, lipdub, gra miejska". Warsztaty odbędą się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN, ul. Gocławska 4 w Warszawie.

Celem warsztatów jest przedstawienie bibliotekarzom innowacyjnych metod pracy ze współczesnym czytelnikiem. Omówione zostaną teoretyczne oraz praktyczne aspekty organizacji flashmobów, lipdubów oraz gier miejskich. Formy te można wykorzystać w pracy aktywizującej z użytkownikiem w różnym wieku oraz jako elementy promocji biblioteki w społeczności lokalnej. Metody te stanowią aktywny element współpracy z otoczeniem biblioteki i mogą obejmować tematykę funkcjonowania danej placówki, jak i wpisywać się w akcję promującą: czytelnictwo, współpracę międzypokoleniową, aktywny tryb zdobywania wiedzy, pożyteczne treści i zachowania oraz zabawę jako element kreatywnej edukacji zorientowanej na rozwój poznawczy czytelnika, ucznia, klienta.

Uczestnicy warsztatów zyskają wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • teoretyczno-prawnych aspektów organizowania i przebiegu flashmobów, lipdubów i gier miejskich;
  • wykorzystania elementów zabawy, gier i zaskoczenia w pracy z czytelnikiem;
  • budowania scenariusza oraz innych narzędzi potrzebnych w realizacji wyżej wymienionych form;
  • sposobów aktywizowania odbioru dzieła literackiego przez młodego czytelnika;
  • sposobów na realizację współpracy międzypokoleniowej;
  • niestandardowych metod animacji tekstów literackich i paraliterackich w aktywnej pracy z czytelnikiem;
  • pozyskiwania partnerów komercyjnych i niekomercyjnych do współpracy przy tworzeniu flashmobów, lipdubów i gier;
  • możliwości zwiększania poczucia sprawstwa i skuteczności w pracy warsztatowej z czytelnikami.

Warsztaty poprowadzi dr Magdalena Cyrklaff - certyfikowany trener rozwoju umiejętności psychospołecznych, terapeuta, profilaktyk i coach zdrowia, animator społeczno-kulturalny. Wykładowca akademicki, autorka książek, artykułów i programów kształcenia na studiach wyższych. Menedżer kierunku „pedagogika” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Ekspertka w zakresie rozwoju osobistego i psychologii biznesu w ramach ogólnopolskiej kampanii pt. „Znane ekspertki” zainicjowanej przez firmę Headlines Porter Novelli (znaneekspertki.pl). Liderka inicjatyw społecznych na rzecz upowszechniania innowacji edukacyjnych w szkolnictwie, rozwoju osobistym i biznesie. Posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu między innymi warsztatów i treningów: interpersonalnych, efektywnej komunikacji, rozwoju kreatywności, skutecznego przywództwa i motywowania, rozwiązywania konfliktów, aktywizacji osób bezrobotnych, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia, zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i gier w edukacji oraz w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem. Autorka, realizatorka i koordynatorka projektów i akcji edukacyjno-profilaktycznych (np. Program „Skuteczny Lider Profilaktyki", Festiwal „Rockowo-Beztytoniowo”). Od ponad dekady związana z sektorem organizacji pozarządowych, w których koordynuje działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. W aktywnej pracy ze społecznościami lokalnymi współorganizowała już: letnie kino pod chmurką, warsztaty rękodzieła, święto ziemniaka, przegląd talentów, konkursy plastyczne, muzyczne, święto rodziny, karaoke z zespołem na żywo, gry miejskie, seminaria i konferencje. W swojej pracy naukowej skupia się między innymi na zagadnieniach pedagogizacji poprzez ukierunkowane czytelnictwo i wyselekcjonowane materiały audiowizualne, współczesnych metodach animacji i promocji instytucji non-profit, mentoringu i edukacji rówieśniczej oraz szeroko rozumianej tematyce zdrowia.

Koszt warsztatów to 190 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat, możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym oraz aktualne czasopismo SBP.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP