Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Warsztaty „Kultura języka w Internecie (i nie tylko): reguły poprawnej polszczyzny i częste błędy”, 26 lutego 2016 r., Warszawa

Data dodania: 17.12.2015

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 26 lutego 2016 roku na warsztaty dla bibliotekarzy pt. „Kultura języka w Internecie  (i nie tylko): reguły poprawnej polszczyzny i częste błędy”. Warsztaty odbędą się w siedzibie Wydawnictwa SBP przy ul. Konopczyśnkiego 5/7 w Warszawie.

Cel szkolenia:

  • wskazanie zasad tworzenia tekstów przeznaczonych do zamieszczenia na bibliotecznych stronach internetowych (przedyskutowanie zagadnień przejrzystości merytorycznej i graficznej),
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną – zgodną z regułami ortograficznymi, interpunkcyjnymi i gramatycznymi oraz zasadami stylistyki,
  • utrwalenie zdobytej wiedzy teoretycznej poprzez ćwiczenia praktyczne.

Korzyści dla Uczestników:

  • umiejętność tworzenia przejrzystych merytorycznie i graficznie tekstów przeznaczonych do zamieszczenia na bibliotecznych stronach internetowych,
  • znajomość istotnych reguł poprawnej polszczyzny – ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, a także zasad stylistycznych,
  • wyeliminowanie częstych błędów językowych.

Warsztaty poprowadzi dr Weronika Kostecka, absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW oraz Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Redaktor językowy w Wydawnictwie APS im. Marii Grzegorzewskiej oraz pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UW. Jej doświadczenie dydaktyczne w zakresie kultury języka polskiego obejmuje m.in. prowadzenie zajęć akademickich i szkoleń w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Uczestników warsztatów zachęcamy do nadsyłania przykładowych tekstów z praktyki zawodowej, które można będzie przeanalizować na warsztatach i omówić problematyczne kwestie. Zapytania prosimy kierować na adres biuro@sbp.pl

Koszt warsztatów to 190 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat, możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym oraz aktualne czasopismo SBP.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP