Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Kurs e-learningowy „Tworzenie filmowych opowieści”, 1-22 luty 2016 r.

Data dodania: 17.12.2015

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na kurs e-learningowy „Tworzenie filmowych opowieści”, który odbędzie w dniach 1-22 lutego 2016 roku. Kurs online przeznaczony jest dla bibliotekarzy i innych osób, którzy chcą poznać Photo Story 3 dla Windows i Windows Movie Maker - przykładowe programy do tworzenia niekonwencjonalnych pokazów w postaci filmów ze zdjęć i sekwencji wideo i wykorzystywać je w swojej pracy.

Wymagania wstępne

 • Sprawna umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem.
 • Umiejętność pracy na platformie zdalnego nauczania Moodle.
 • Umiejętność pobierania i instalowania programów.
 • Umiejętność obsługi urządzenia rejestrującego obraz wideo (kamera lub aparat cyfrowy, telefon komórkowy, wbudowana kamera komputerowa, itp.).
 • Do pracy nad filmem niezbędny jest mikrofon (wbudowany lub zewnętrzny).
 • Do poprawnej pracy programu Photo Story wymagana jest obecność w systemie programu Microsoft Windows Media Player 10 (lub wersji wyższej) oraz programu Microsoft DirectX 9.0 (lub jego nowszej wersji).

Korzyści dla Uczestników

 • Zdobycie umiejętności projektowania i tworzenia multimedialnych filmów ze zdjęć.
 • Nabycie umiejętności zastosowania programu do edycji zdjęć przy tworzeniu „cyfrowych opowieści”.
 • Kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego.
 • Nabycie umiejętności publikowania filmów w serwisie YouTube.
 • Kształcenie umiejętności pracy online.

Treści kształcenia

 1. Etap wstępny – planowanie
  • Podstawy obróbki grafiki
  • Scenariusz filmu – etapy tworzenia cyfrowej opowieści
  • Podstawy prawa autorskiego
  • Zadanie 1
 2. Photo Story 3 dla Windows
  • Pobranie i instalacja programu
  • Przykłady filmów ze zdjęć
  • Importowanie i organizacja obrazów
  • Dostosowywanie ruchu, czasu trwania i przejść
  • Dodawanie muzyki
  • Zapisywanie projektu filmu i filmu wideo
  • Publikowanie filmu w serwisie YouTube
  • Zadanie 2
 3. Windows Movie Maker
  • Interfejs programu Windows Movie Maker (dla XP i Vista – 2.6)
  • Interfejs programu Windows Movie Maker (Windows 7 i Windows 8)
  • Tworzenie filmu ze zdjęć (XP, Vista - 2.6)
  • Tworzenie filmu ze zdjęć (Windows 7 i Windows 8)
  • Tworzenie filmu z wideo
  • Napisy i dźwięk w Movie Maker
  • Zadanie 3

Organizacja kursu
Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych i trwa trzy tygodnie. Jego problematyka została podzielona na trzy bloki tematyczne, w których zostały zamieszczone materiały instruktażowe i pomocnicze w postaci instrukcji PDF, filmów wideo oraz obowiązkowe zadania do wykonania. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy http://elearning.sbp.pl, materiałów szkoleniowych i treści zadań. W miarę potrzeb korzystają z pomocy trenera na „Forum Pomocy”.

Kolejne części kursu odsłaniane będą w poniedziałki do godziny 9.00 i dostępne do dnia zakończenia całego kursu do godziny 23.55. Zaplanowane do wykonania obowiązkowe zadania należy wykonać w określonym dla każdego z nich czasie. Wyniki za wszystkie oceniane zadania widoczne będą dla każdego uczestnika w zakładce „Oceny”. Przewidywana jest ankieta w formie elektronicznej dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po realizacji ostatniego bloku tematycznego. 

Procedury komunikacji
W trakcie szkolenia będą wykorzystywane narzędzia komunikacji, a więc „Forum aktualności”, „Forum pomocy”, wiadomości, a także poczta elektroniczna. Sposób oceny i certyfikacja udziału w kursie. Za wykonanie poszczególnych zadań są przydzielane punkty. Przy ocenie głównymi kryteriami są wykonanie go zgodnie z poleceniem i standardem wykonania oraz terminowość wykonania zadania. 

Przewidziano następującą punktację:

 • Zadanie 1 – 4 punkty
 • Zadanie 2 – 10 punktów
 • Zadanie 3 – 10 punktów

Łącznie w kursie można uzyskać 24 punkty. Osoby które uzyskają minimum 18 punktów (75% ogólnej liczby punktów) zaliczą szkolenie. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zostaną przesłane uczestnikom przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Koszy uczestnictwa w kursie to 190 zł (10% zniżki dla członków SBP).

Kurs poprowadzi Bożena Boryczka z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie wykorzystywania nowych technologii w praktyce pracy bibliotekarza.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP