Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Kurs e-learningowy „Elektroniczne książeczki i komiksy w bibliotece”, 1-21 marca 2016 r.

Data dodania: 18.12.2015

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na kurs e-learningowy „Elektroniczne książeczki i komiksy w bibliotece”, który odbędzie w dniach 1-21 marca 2016 roku. Kurs online przeznaczony jest dla bibliotekarzy, którzy chcą poznać aplikacje online do samodzielnego przygotowania elektronicznych książeczek, generowania książeczek na podstawie wykonanych wcześniej dokumentów PDF oraz tworzenia książeczek komiksowych dostępnych w Internecie i wykorzystywać je w swojej pracy oraz w pracy z czytelnikami.

Wymagania wstępne

 • Sprawna umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem.
 • Umiejętność pracy na platformie zdalnego nauczania Moodle.
 • Posiadanie konta pocztowego.
 • Ponieważ omawiane podczas kursu aplikacje posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia.

Cele kursu

 • nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami online do tworzenia elektronicznych książeczek – Storybird, StoryJumper, FlipSnack, Youblisher, Issuu,
 • nabycie umiejętności projektowania, tworzenia i publikowania komiksu w serwisie ToonDoo.
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści kształcenia

 1. Storybird i StoryJumper
  • Przykłady książeczek
  • Zakładanie konta w serwisie Storybird
  • Tworzenie i udostępnianie książeczek w Storybird
  • Założenie konta w serwisie StoryJumper
  • Tworzenie, publikowanie i udostępnianie książeczki
  • Zadanie 1
 2. FlipSnack, Youblisher i Issuu
  • Założenie konta w serwisie FlipSnack
  • Przygotowanie książeczki za pomocą narzędzi FlipSnack
  • Generowanie książeczki - z PDF do Flash
  • Zakładanie konta w serwisie Youblisher
  • Tworzenie książeczki w serwisie Youblisher
  • Założenie konta w serwisie Issuu
  • Generowanie e-książeczki w serwisie Issuu
  • Zadanie 2
  • Zadanie 3
 3. ToonDoo
  • Wprowadzenie do komiksów
  • Zakładanie konta
  • Tworzenie pasków komiksowych
  • Tworzenie i publikacja książeczek komiksowych
  • Zadanie 4

Organizacja kursu

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych i trwa trzy tygodnie. Jego problematyka została podzielona na trzy bloki tematyczne, w których zostały zamieszczone materiały instruktażowe i pomocnicze w postaci instrukcji PDF, filmów wideo oraz obowiązkowe zadania do wykonania. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy http://elearning.sbp.pl, materiałów szkoleniowych i treści zadań. W miarę potrzeb korzystają z pomocy trenera na „Forum Pomocy”.

Kolejne części kursu odsłaniane będą w poniedziałki do godziny 9.00 i dostępne do dnia zakończenia całego kursu do godziny 23.55. Zaplanowane do wykonania obowiązkowe zadania należy wykonać w określonym dla każdego z nich czasie. Wyniki za wszystkie oceniane zadania widoczne będą dla każdego uczestnika w zakładce „Oceny”.

Przewidywana jest ankieta w formie elektronicznej dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po realizacji ostatniego bloku tematycznego.

Procedury komunikacji

W trakcie szkolenia będą wykorzystywane narzędzia komunikacji, a więc „Forum aktualności”, „Forum pomocy”, wiadomości, a także poczta elektroniczna.

Sposób oceny i certyfikacja udziału w kursie

Za wykonanie poszczególnych zadań są przydzielane punkty. Przy ocenie głównymi kryteriami są wykonanie go zgodnie z poleceniem i standardem wykonania oraz terminowość wykonania zadania.
Przewidziano następującą punktację:

 • Zadanie 1 – 10 punktów
 • Zadanie 2 – 10 punktów
 • Zadanie 3 – 10 punktów
 • Zadanie 4 – 10 punktów

Łącznie w kursie można uzyskać 40 punktów. Osoby które uzyskają minimum 30 punktów (75% ogólnej liczby punktów) zaliczą szkolenie. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zostaną przesłane uczestnikom przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Koszy uczestnictwa w kursie to 190 zł (10% zniżki dla członków SBP).

Kurs poprowadzi Bożena Boryczka z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie wykorzystywania nowych technologii w praktyce pracy bibliotekarza.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP