Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

Cykl warsztatów biblioterapeutycznych, 10-11 marca 2016 r., Warszawa

Data dodania: 28.12.2015

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na cykl warsztatów biblioterapeutycznych, które odbędą się w dniach 10-11 marca 2016 roku. Szkolenia odbędą się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie, a poprowadzi je dr Wanda Matras-Mastalerz - adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, Prezes Krakowskiego Koła Biblioterapeutów, trener stymulacji pamięci i szybkiego czytania, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii, członek Polskiej Sekcji IBBY w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.

 

Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji - 10 marca 2016 r.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania odpowiednio dobranych tekstów stosowanych w edukacji, terapii oraz profilaktyce zdrowia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Warsztaty, adresowane do bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz psychologów rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i pokazują różnorodne metody pracy z uczniem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Zajęcia poszerzają wiedzę z zakresu doboru literatury dla uczniów niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i borykających się z różnymi problemami i lękami. Warsztaty obejmują również zagadnienia terapeutycznej wartości lektur szkolnych oraz ćwiczenia zachęcające uczniów do czytania.

 

Rozwijanie przez czytanie. Książki różnych kultur i narodów w procesie edukacji i terapii - 11 marca 2016 r.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania literatury różnych kultur, narodów, tradycji i religii w procesie edukacji, terapii oraz profilaktyce zdrowia dzieci i młodzieży. Warsztaty pokazują w jaki sposób kształtować u młodych odbiorców tożsamość pluralistyczną tj. postawę szacunku wobec wartości innych krajów i regionów. Uczestnicy zapoznają się z ”Wielką Księgą Opowiadaczy Świata” (kultura arabska), japońskimi książkami kamishibai oraz amerykańskimi i francuskimi książkami multisensorycznymi, bajkami filozoficznymi zaczerpniętymi z mitologii, historii antycznej, mądrości Wschodu (buddyzmu, zen, sufizmu), tekstami chrześcijańskimi, chasydzkimi, chińskimi i hinduskimi. Wykorzystane bajki filozoficzne staną się podstawą do działań praktycznych, poszerzających wiedzę o świecie, rozwijających wyobraźnię, ubogacających słownictwo oraz kształtujących refleksyjną postawę wobec człowieka, jego natury, życia w społeczeństwie oraz jego zachowań etycznych i proekologicznych.

 

Koszt:

Koszt udziału w jednym szkoleniu to 190 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, certyfikaty. W przypadku rejestracji na dwa szkolenia przysługuję dodatkowa zniżka w wysokości 10%. Uczestnicy otrzymują zestaw materiałów do zajęć.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP