Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa”, 16 września 2016 r., Słupsk

Data dodania: 16.02.2016

Zarząd Okręgu Pomorskiego, Zarząd Oddziału Słupskiego, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają w dniu 16 września 2016 roku na V Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji zorganizowaną z okazji 99 rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod hasłem “Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa”.

Ekologia informacji to wciąż mało znana, lecz bardzo ważna dyscyplina naukowa, która powinna wkroczyć w każdą dziedzinę życia współczesnego człowieka, ponieważ jeśli nie zadbamy o odpowiednią jakość i ilość otaczającej nas informacji staniemy się ofiarami chorób informacyjnych takich jak: przeciążenie informacją, stres infromacyjny czy przymus bycia w Sieci. Najwłaściwszym sposobem obrony przed ww. chorobami informacyjnymi zgodnie z założeniami ekologii informacji jest nabycie i poszerzanie zasobu wiedzy oraz umiejętności, które składają się na tzw. kulturę informacyjną. Za przejawy kultury informacyjnej można uznać: umiejętność wyszukiwania informacji relewantnej i pertynetnej (dopasowanej do potrzeb użytkownika), posiadanie wiedzy na temat informacji oraz jej funkcji, sprawność w selekcji informacji z różnych źródeł; umiejętność doboru właściwych narzędzi w procesie gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji, zdolność prawidłowego interpretowania informacji oraz umiejętność właściwego i etycznego posługiwania się informacją z poszanowaniem cudzej własności. W związku z powyższym głównym celem naszej konferencji będzie podkreślenie znaczenia ekologii informacji i jej roli w kształtowaniu kultury informacyjnej współczesnego człowieka oraz ukazanie roli takich placówek jak szkoły, biblioteki czy uczelnie wyższe w tym procesie.

Na konferencję, która odbędzie się w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy oraz pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą problematyką.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Referaty konferencyjne zostaną opublikowane. Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych:

 • Kultura informacyjna polskiego społeczeństwa;
 • Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy;
 • Kultura informacyjna a kultura masowa;
 • Kultura informacyjna w kontekście bezpieczeństwa informacji;
 • Kultura informacyjna lekarstwem na choroby informacyjne;
 • Kultura informacyjna. Teoria i praktyka;
 • E-społeczeństwo a ekologia informacji;
 • Rola informacji w e-społeczeństwie;
 • Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników;
 • Badanie wartości informacji;
 • Globalizacja i inflacja informacji;
 • Badanie metod przechowywania informacji;
 • Ocena jakości usług informacyjnych;
 • Informacja naukowa a ekologia informacji;
 • Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego;
 • Odpowiedzialność za informację i jej skutki społeczne
 • Selekcja (usuwanie informacji, króre utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego nadają);
 • Informacja a zdrowie człowieka (np. przymus bycia w Sieci, alienacja; stres informacyjny, cyberprzemoc);
 • Zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie;
 • Ekologia informacji a zadania współczesnej edukacji;
 • Współczesny bibliotekarz i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Współczesny nauczyciel i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Badanie wartości informacji pod kątem relewancji i pertynencji;
 • Odpowiedzialność za informacje i związane z tym skutki społeczne;
 • Konsumpcja informacji;
 • Etyka informacyjna;
 • E-ekologia, czyli ekologia systemów teleinformatycznych;
 • Inne zagadnienia związane z tematyką konferencji.

Ważne terminy:

 • do 30.05.2016 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań),
 • do 31.07.2016 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów,
 • do 30.08.2016 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów)

Zgłoszenia: Uczestnicy bez referatu: Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu) pocztą elektroniczną na adres: b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl albo tradycyjną na adres: Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c 76-200 Słupsk z dopiskiem „Konferencja”.

Uczestnicy z referatem: Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy z referatem) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu, tytuł referatu) pocztą elektroniczną na adres: b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl albo tradycyjną na adres: Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c 76-200 Słupsk z dopiskiem „Konferencja”.

Osoby zgłaszające referaty otrzymają w odpowiedzi pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu oraz formularz zgłoszeniowy dla referentów. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut w zależności od liczby prelegentów. Do dyspozycji uczestników podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny.

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów. Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują: dr Beata Taraszkiewicz b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl tel. (59) 8405400 mgr Urszula Kłos sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl tel. (59) 8405351

Serdecznie zapraszamy!

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP