Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Warsztaty „Kancelaria i archiwum zakładowe”, 19 października 2016 r., Warszawa

Data dodania: 19.04.2016

Informujemy, że warsztaty „Kancelaria i archiwum zakładowe” zostają przełożone na 19 października br. 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, zaprasza 19 października 2016 r. na warsztaty „Kancelaria i archiwum zakładowe”, które odbędą się w siedzibie Biblioteki na Koszykowej w Warszawie.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z postępowaniem z dokumentacją w jednostce organizacyjnej , jej odpowiednim przygotowaniem przed przekazaniem do archiwum zakładowego oraz prowadzeniem archiwum zakładowego. Jest przeznaczone dla pracowników komórek organizacyjnych wytwarzających dokumentację podlegającą archiwizacji oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwum zakładowego.

Warsztaty poprowadzi Wioletta Guzek: Starszy kustosz, kierownik archiwum zakładowego. Autor i recenzent zadań egzaminacyjnych w zawodzie technik archiwista, egzaminator w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania przepisów kancelaryjno - archiwalnych i organizacji archiwów zakładowych/ składnic akt dla instytucji państwowych i prywatnych.

Koszt warsztatów to 250 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, certyfikat, możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym, aktualne czasopismo SBP.

Uwaga: Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość konsultacji w zakresie tworzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP