Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Warsztaty „Crowdsourcing w bibliotece”, 23 września 2016 r., Warszawa

Data dodania: 13.06.2016

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty „Crowdsourcing w bibliotece”, które odbędą się 23 września 2016 roku w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy przy ul. Meissnera 5.

Warsztaty adresowane są do bibliotekarzy zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy w zakresie wykorzystywania potencjału intelektualnego i umiejętności społeczności internetowych w codziennej działalności bibliotecznej. Podczas warsztatów omówione zostaną zjawiska crowdsourcingu i crowdfundingu, zaprezentowane przykłady projektów realizowane przez biblioteki oraz przedstawione studia przypadków, które mogą być pomocne w realizowaniu tego rodzaju przedsięwzięć. Uczestnicy będą mieli okazję zaplanować wyjściowe szkice projektów, które będą mogli następnie rozwijać i wdrażać samodzielnie w swoich organizacjach.

Warsztaty poprowadzi dr hab. Małgorzata Kowalska - absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz filologii germańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Zakładzie Informacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących działalności informacyjnej bibliotek, zasobów cyfrowych, oddziaływania Internetu jako źródła informacji coraz możliwości wykorzystywania potencjału społeczności internetowych w działalności instytucji sektora kultury. Ostatniemu zagadnieniu poświęciła wydaną w 2015 r. nakładem Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich książkę pt. Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych studiów bibliologicznych z takich przedmiotów, jak: specjalistyczne źródła informacji (informacjao Unii Europejskiej, informacja w biznesie),archiwizacja i digitalizacja zasobów,zasoby cyfrowe, działalność informacyjna, informacja w nauce, społeczeństwie i gospodarce, ekonomika informacji, broker w społeczeństwie wiedzy, języki informacyjno-wyszukiwawcze, wyszukiwanie w elektronicznych źródłach informacji.

Koszt warsztatów to 170 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, egzemplarz miesięcznika „Bibliotekarz”, możliwość osobistych konsultacji z prowadzącą.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP