Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Ogólnopolska konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”, 6-7 października 2016 r., Wrocław

Data dodania: 21.06.2016

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu oraz Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, konferencję pt. „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 października 2016 r. we Wrocławiu.

Dokumenty życia społecznego, znane także jako druki ulotne i okolicznościowe oraz materiały efemeryczne stanowią fenomen życia publicznego, szczególnie ważny i widoczny w niektórych epokach i środowiskach, jako źródło wiedzy historycznej. Publikacje tego rodzaju obecne w komunikacji społecznej od momentu wynalazku druku, kształtowane wraz z rozwojem komunikacji masowej, są wykorzystywane zarówno do badań naukowych, jak i dokumentowania zjawisk społecznych, kulturowych.

Nie ulega wątpliwości, iż obecnie intensyfikuje się zainteresowanie historią dokumentów życia społecznego, dziejami ich kolekcjonerstwa, zarówno zinstytucjonalizowanymi, jak i prywatnymi, promocją cennych efemerycznych zasobów uznawanych za barometr nastrojów społecznych, gromadzonych i badanych nie tylko ze względu na treść, ale także z uwagi na piękno form oraz stosowane w przeszłości techniki i zabiegi edytorskie.

Obowiązek zachowania oryginalnych publikacji dokumentujących różnorodne przejawy aktywności społecznej, kwestia poszukiwania, pozyskiwania, selekcji oraz kompletowania utrwalonych drukiem ulotnych artefaktów historii zawierających cenne fakty i dane, problem digitalizacji a także udostępniania efemerycznych publikacji unikatowych, ich konserwacja i przechowywanie budzą stałą troskę środowiska bibliotekarskiego.

Konferencja niniejsza ma stanowić odpowiedź na pytania nurtujące współczesne środowisko bibliotekarzy i bibliotek, odpowiedzialne za gromadzenie bieżących kolekcji dokumentów życia społecznego, opracowujących, udostępniających oraz tworzących wirtualne ich zasoby. Spotkanie będzie okazją wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie bibliotekarskiej pracy z materiałami ulotnymi, promocji ich obecności w zbiorach bibliotek, edukacji nt. wartości dla dziedzictwa kultury i dorobku piśmienniczego.

Konferencja odbędzie się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, 50-116 Wrocław.

Koszty udziału:

  • 410 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT) - cena zawiera: materiały konferencyjne, serwisy kawowe, obiady, udział w uroczystej kolacji
  • 360 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT) - cena dla członków SBP (weryfikacja na podstawie bazy członków) zawiera: materiały konferencyjne, serwisy kawowe, obiady, udział w uroczystej kolacji

Noclegi uczestnicy rezerwują i opłacają we własnym zakresie.

Hotele w pobliżu miejsca konferencji:

Hotel Piast http://www.piastwroclaw.pl/
Hotel Polonia http://www.poloniawroclaw.pl/
Centrum Hostel http://www.centrumhostel.pl/
Hotel Patio http://www.hotelpatio.pl/
Hotel B&B Wrocław Centrum https://www.hotelbb.pl/pl/wroclaw-opis

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP