Polecamy

Ogólnopolska konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”, 6-7 października 2016 r., Wrocław

Data dodania: 21.06.2016

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu oraz Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, konferencję pt. „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 października 2016 r. we Wrocławiu.

Dokumenty życia społecznego, znane także jako druki ulotne i okolicznościowe oraz materiały efemeryczne stanowią fenomen życia publicznego, szczególnie ważny i widoczny w niektórych epokach i środowiskach, jako źródło wiedzy historycznej. Publikacje tego rodzaju obecne w komunikacji społecznej od momentu wynalazku druku, kształtowane wraz z rozwojem komunikacji masowej, są wykorzystywane zarówno do badań naukowych, jak i dokumentowania zjawisk społecznych, kulturowych.

Nie ulega wątpliwości, iż obecnie intensyfikuje się zainteresowanie historią dokumentów życia społecznego, dziejami ich kolekcjonerstwa, zarówno zinstytucjonalizowanymi, jak i prywatnymi, promocją cennych efemerycznych zasobów uznawanych za barometr nastrojów społecznych, gromadzonych i badanych nie tylko ze względu na treść, ale także z uwagi na piękno form oraz stosowane w przeszłości techniki i zabiegi edytorskie.

Obowiązek zachowania oryginalnych publikacji dokumentujących różnorodne przejawy aktywności społecznej, kwestia poszukiwania, pozyskiwania, selekcji oraz kompletowania utrwalonych drukiem ulotnych artefaktów historii zawierających cenne fakty i dane, problem digitalizacji a także udostępniania efemerycznych publikacji unikatowych, ich konserwacja i przechowywanie budzą stałą troskę środowiska bibliotekarskiego.

Konferencja niniejsza ma stanowić odpowiedź na pytania nurtujące współczesne środowisko bibliotekarzy i bibliotek, odpowiedzialne za gromadzenie bieżących kolekcji dokumentów życia społecznego, opracowujących, udostępniających oraz tworzących wirtualne ich zasoby. Spotkanie będzie okazją wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie bibliotekarskiej pracy z materiałami ulotnymi, promocji ich obecności w zbiorach bibliotek, edukacji nt. wartości dla dziedzictwa kultury i dorobku piśmienniczego.

Konferencja odbędzie się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, 50-116 Wrocław.

Koszty udziału:

  • 410 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT) - cena zawiera: materiały konferencyjne, serwisy kawowe, obiady, udział w uroczystej kolacji
  • 360 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT) - cena dla członków SBP (weryfikacja na podstawie bazy członków) zawiera: materiały konferencyjne, serwisy kawowe, obiady, udział w uroczystej kolacji

Noclegi uczestnicy rezerwują i opłacają we własnym zakresie.

Hotele w pobliżu miejsca konferencji:

Hotel Piast http://www.piastwroclaw.pl/
Hotel Polonia http://www.poloniawroclaw.pl/
Centrum Hostel http://www.centrumhostel.pl/
Hotel Patio http://www.hotelpatio.pl/
Hotel B&B Wrocław Centrum https://www.hotelbb.pl/pl/wroclaw-opis

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP