Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO w Katowicach, „Gdzie jesteś czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej”, 29 września 2011 w Gliwicach

Data dodania: 23.02.2011

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach serdecznie zaprasza w dn. 29.9.2011 r. na konferencję naukową pod hasłem „Gdzie jesteś czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej”. Konferencja odbędzie się w ramach Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach .

Pod obrady proponujemy poddać następujące zagadnienia:    

  • Obszary współpracy biblioteki z uczelnią
  • Metody badania potrzeb i satysfakcji użytkowników
  • Jak nas widzą, tak nas odwiedzają – marketingu nigdy dość!
  • Komu jest potrzebna edukacja informacyjna?
  • Architektoniczna i wirtualna przestrzeń biblioteczna
  • Sprostać technologiom – bibliotekarze wobec nowych form i narzędzi pracy
  • Biblioteka po godzinach – wystawy, spotkania autorskie, kluby dyskusyjne i inne inicjatywy z książką w tle

Na konferencję zapraszamy wszystkich bibliotekarzy i pracowników naukowych zainteresowanych podaną tematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane.
Ważne terminy:
do 15.4.2011 r.– zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów
do 15.5.2011 r. – ustalenie programu konferencji
do 30.6.2011 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów
do 31.8.2011 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji

Kontakt:
joanna.dziak@polsl.pl
tel. 32 237-16-12
 

nadesłała: Joanna Dziak

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP