Polecamy
Małgorzata Kowalska 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

VIII Powiatowa konferencja regionalna „Kalejdoskop literacki śląskiego humoru i satyry”, 27 października 2016 r., Żernica

Data dodania: 21.09.2016

Nie da się nie zauważyć, że popularność śląskiego humoru znacznie wzrosła w ostatnim półwieczu. Nie tylko dzięki tekstom Lucjana Czernego, kabaretu „Rak” czy działalności „Klubu Masztalskiego”, które rozbawiają całą Polskę. Również dzięki przybyszom z różnych stron Polski, którzy opowieści o naszym regionie i jego mieszkańcach zanoszą w rodzinne strony.

Czy istnieje śląski typ humoru, na czym polega jego specyfika, jakie ma korzenie? O tym i innych aspektach śląskiego humoru i satyry będziemy rozmawiać na VIII Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów.

O historii śląskiego humoru od czasów najstarszych przekazów datowanych na wiek XIII do czasów współczesnych, humorze i satyrze w ‘kinie śląski”, o śląskim komizmie ludowym, socjologicznych kontekstach śląskiego humoru, humorze i satyrze w śląskiej pieśni ludowej i o saskich fraszkach mówić będą: prof. zw. dr hab. Krystyna Turek, dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, dr Ilona Copik, prof. dr hab. Daniel Kadłubiec, Jerzy Ciurlok, Jan Hahn, Aleksander Lubina, Adam i Barbara Podgórscy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji wszystkich zainteresowanych, a w szczególności bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie, podobnie jak poprzednie, zaowocuje zdobyciem nowej wiedzy i nawiązaniem bliższej współpracy uczestników Konferencji. Gwarantujemy nie tylko rzeczowe wykłady i prezentacje, ale również sporą dawkę śląskiego humoru, zgodnie z tematem konferencji.

VIII POWIATOWA KONFERENCJA REGIONALNA dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pt. „Kalejdoskop literacki śląskiego humoru i satyry” odbędzie się 27 października 2016 r. w Domu Kultury w Żernicy (Gmina Pilchowice).


Organizator Konferencji:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach, 44-120 Pyskowice, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37, tel./fax 32 230 70 84 ; e-mail: pbp_gliwice@powiatgliwicki.pl
Współorganizatorzy Konferencji:
Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach
Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach

Patronat honorowy:
STAROSTA GLIWICKI

Patronat Medialny
Wiadomości Powiatu Gliwickiego
Telewizja Regionalna TVT
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Miejsce konferencji: Dom Kultury – Żernica, ul. Szafranka 9 (Powiat Gliwicki, Gmina Pilchowice)
Opłata konferencyjna uczestnika: 100,00 zł /od osoby/. Kwota obejmuje: koszty organizacyjne, koszty materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe, obiad.
Opłatę należy wnieść najpóźniej do 10.10.2016 r. na rachunek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach: konto Getin Noble Bank SA O/Gliwice 64 1560 1081 0000 9040 0034 8136 z dopiskiem "Konferencja" oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika.
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji następuje poprzez wypełnienie i przysłanie formularza zgłoszeniowego uczestnika. Przyjmowanie zgłoszeń od uczestników trwać będzie do 10.10.2016 r. Koszty dojazdu na Konferencję ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP