Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

V Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy, 14-15 kwietnia 2011 we Wrocławiu

Data dodania: 02.03.2011

Konferencja odbędzie się 14-15 kwietnia 2011 r. we Wrocławiu, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, przy ul. M. Kopernika 5.
Tegoroczne, jubileuszowe spotkanie poświęcone będzie nowym mediom w bibliotece szkolnej i pedagogicznej.
Uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania w pracy bibliotekarza takich instrumentów jak: wirtualne zasoby sieci Internet, portale społecznościowe, blogi itp. Jak co roku, konferencja będzie miała charakter praktyczny - przedstawione zostaną konkretne przykłady wzbogacające warsztat pracy nauczycieli.

W Konferencji wezmą udział:

  • bibliotekarze z różnych placówek szkolnych,
  • bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych,
  • doradcy metodyczni zajmujących się bibliotekami,
  • wizytatorzy, pracowników organów prowadzących i wyższych uczelni.

Kolejne edycje Konferencji gromadzą corocznie kilkuset nauczycieli bibliotekarzy ze wszystkich zakątków Polski, w tym roku spodziewamy się ok. 200 uczestników.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Badań w Oświacie. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji pod adresem www.ibo.edu.pl/bibliotekarze2011

 

Honorowy Patronat nad V Konferencją objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP