Polecamy
29,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni - w stulecie powstania SBP”, 29 września 2017 r., Słupsk

Data dodania: 18.01.2017

Zarząd Okręgu Pomorskiego; Zarząd Oddziału Słupskiego; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają w dniu 29 września (piątek) 2016 roku na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji zorganizowaną z okazji 100 rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod hasłem "Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni - W stulecie powstania SBP”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ekologia informacji to wciąż mało znana, lecz bardzo ważna dyscyplina naukowa, która powinna wkroczyć w każdą dziedzinę życia współczesnego człowieka, ponieważ jeśli nie zadbamy o odpowiednią jakość i ilość otaczającej nas informacji staniemy się ofiarami chorób informacyjnych takich jak: przeciążenie informacją, stres informacyjny czy przymus bycia w Sieci.

Tematem tegorocznej konferencji będą wciąż powiększające się zasoby informacyjne, zarówno te tradycyjne przechowywane w takich instytucjach jak biblioteki, jak i te cyfrowe przechowywane w cyberprzestrzeni. Zawrotne tempo przyrostu tych zasobów każe nam zwrócić uwagę na selekcję tworzonych przez nas informacji abyśmy nie stali się ofiarami tsunami informacyjnego czyli przeładowania nadmiarem informacji. Dlatego należy wykształcić w młodym pokoleniu odpowiedzialność za tworzone i „wrzucane” do cyberprzestrzeni informacje oraz uzmysłowić mu problemy wynikające z nadmiaru informacji. W związku z powyższym głównym celem naszej konferencji będzie podkreślenie znaczenia ekologii informacji i jej roli w tworzeniu zasobów informacyjnych współczesnego świata oraz ukazanie roli takich placówek jak szkoły, biblioteki czy uczelnie wyższe w tym procesie.

Na konferencję, która odbędzie się w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy oraz pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane, pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.

Ważne terminy:

  • do 31.05.2017 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań);
  • do 16.08.2017 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów;
  • do 15.09.2017 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów).

Uczestnicy bez referatu: Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu) pocztą elektroniczną na adres: b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl albo tradycyjną na adres: Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c 76-200 Słupsk z dopiskiem "Konferencja".

Uczestnicy z referatem: Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy z referatem) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu, tytuł referatu) pocztą elektroniczną na adres: b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl albo tradycyjną na adres: Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk z dopiskiem "Konferencja".

Osoby zgłaszające referaty otrzymają w odpowiedzi pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu oraz formularz zgłoszeniowy dla referentów. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut w zależności od liczby prelegentów. Do dyspozycji uczestników podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP