Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od rękopisów po bazy danych”, 28 kwietnia 2017 r., Warszawa

Data dodania: 10.02.2017

Koło Naukowe Informacji i Książki Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Od rękopisów po bazy danych”.

We wrześniu ubiegłego roku Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego przekształcił się wraz z Instytutem Dziennikarstwa w Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Stworzenie nowego wydziału oraz ubiegłoroczny sukces konferencji „Od skryptoriów po nowe media” mają być przyczynkiem do rozwinięcia tematyki podczas tegorocznego wydarzenia.

Przedmiotem konferencji będą zagadnienia związane z informatologią, bibliotekoznawstwem, prasoznawstwem i nowymi mediami. Pragniemy, aby podejmowana tematyka pokazywała zainteresowania naukowe studentów, doktorantów i innych osób, które próbują swoich sił na polu nauki i własnych badań. Celem wydarzenia jest interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia związane z książką, bibliotekami, informacją, prasą i nowymi mediami - zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz studentów innych dyscyplin: dziennikarstwa, historii, historii sztuki, archeologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich, którym bliska jest proponowana tematyka. Proponowana tematyka wystąpień:

 • przeszłość, teraźniejszość i przyszłość książki, biblioteki i informacji
 • historia książki i bibliotek
 • stare druki, książka w XIX i XX wieku
 • historia i teraźniejszość prasy
 • ochrona zbiorów, dziedzictwo kulturowe oraz upowszechnianie kultury
 • książki i technologie dzisiaj i jutro
 • bazy danych, systemy informacyjne, przestrzeń wirtualna
 • biblioteki cyfrowe i e-booki
 • architektura informacji i wiedzy
 • społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo mobilne
 • własność intelektualna i dostęp do wiedzy, Open Access
 • ocena jakości i współczesne trendy w zarządzaniu biblioteką
 • edukacja czytelnicza i informacyjna, wykluczenie cyfrowe
 • nowe media
 • oraz wszelka tematyka obejmująca zagadnienia z zakresu bibliologii i informatologii, zwłaszcza najnowszych kierunków, tendencji i szkół.

Formularz zgłoszeniowy dla prelegentów można wypełnić pod adresem: https://goo.gl/forms/Dqy9CXyDwiFyyFvD3
Formularz zgłoszeniowy dla słuchaczy można wypełnić pod adresem: https://goo.gl/forms/thpTHP4VgbTiLpRZ2

Terminy:

 • 9 kwietnia 2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń
 • 15 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie programu konferencji

Po konferencji planujemy opublikowanie artykułów przygotowanych przez prelegentów w formie publikacji elektronicznej, którą zamieścimy w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej (http://bbc.uw.edu.pl/). Wszelkie informacje zostaną przedstawione podczas konferencji.

Miejsce konferencji: WDIB UW, ul. Nowy Świat 69, III piętro (dawny IINiSB UW). Konferencja ma charakter bezpłatny. Informujemy, że Koło Naukowe zastrzega sobie prawo do wyboru najciekawszych abstraktów.

Patronat nad konferencją objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP