Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Konferencja "Czytać - to uczestniczyć w kulturze bez ograniczeń", 7 kwietnia 2011 w Warszawie

Data dodania: 09.03.2011

Biblioteki Publiczne m. st. Warszawy  w Dzielnicy Wola oraz Praga Południe  zapraszają do udziału w konferencji poświęconej literaturze dla młodzieży pt. „Czytać - to uczestniczyć w kulturze bez ograniczeń”, która odbędzie się 7 kwietnia w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawa (sala sesji). Jest to kolejny etap projektu, którego głównym założeniem programowym jest rozbudzenie w młodzieży potrzeby świadomego uczestnictwa w kulturze i kreowanie świata czytelniczego wśród  rówieśników poprzez propagowanie mody na czytanie książek.

Czytaj więcej…

Konferencja jest kolejnym  etapem projektu, w którym spotkają się młodzież, twórcy literatury, wydawcy, bibliotekarze i nauczyciele. Młodzież to przede wszystkim gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich. Głównym celem konferencji jest dyskusja na temat trendów współczesnego piśmiennictwa i czytelnictwa wśród młodych ludzi.
Debata będzie odbywała się na dwóch płaszczyznach: w tzw. realu, w sali sesji Urzędu Dzielnicy Wola  oraz Internecie  na forach społecznościowych, gdzie odbiorcy będą śledzić na bieżąco zamieszczane informacje konferencyjne a także aktywnie uczestniczyć w dialogu.
Debata będzie sumą wcześniejszych działań w przestrzeni internetowej, które staną się źródłem informacyjnym i jej bazą merytoryczną.
Towarzyszący projektowi serwis internetowy oparty będzie o narzędzia dostępne w sieci w ramach istniejących serwisów społecznościowych oraz otwartych platform publikacji treści – odpowiednio skonfigurowanych na potrzeby projektu.
Pierwszy etap przygotowawczy, przebiega pod hasłem „Poczytasz, Mordo?” i polega na stworzeniu serwisu internetowego, portalu dostępnego dla potencjalnych uczestników, poprzez który będą realizowane:

  • gry społecznościowe
  • publikacje treści wideo, powstających w trakcie realizacji programu przy wykorzystaniu telefonów komórkowych
  • prezentacje w Internecie treści związanych z projektem w postaci tekstów, obrazów i wideo w trybie log-off

Następnie Młodzieżowi Liderzy projektu przeprowadzą sondę za pomocą telefonów komórkowych wśród wolskiej i praskiej młodzieży w  wieku 13-25 lat. Odpowiedzi na pytania zostaną opracowane i przygotowane przez koordynatorów projektu na potrzeby kwietniowej konferencji a wcześniej umieszczone w Internecie.
Na kilka dni przed konferencją  na portalu ukażą się główne tezy zaproszonych prelegentów oraz pytania o kondycję książki, o miejsce biblioteki i preferencje literackie internautów, a także o to, jak miałaby wyglądać pod względem infrastruktury i funkcjonalności współczesna biblioteka, by uczestnictwo w kulturze za pośrednictwem książek  było bardziej efektywne.
Konferencja jest przyczynkiem do późniejszych działań i zdarzeń, podczas których zostaną wyłonieni młodzi uczestnicy warsztatów literackich. Odbędą się one w terminie wrzesień-listopad 2011 pod kierunkiem profesjonalistów. Warsztaty staną się miejscem zdobycia praktycznej wiedzy na temat sposobu pisania oraz konstruowania tekstu literackiego tak, aby utwory młodych twórców spotkały się z zainteresowaniem wydawców, a w przyszłości czytelników. Zajęcia umożliwią zainteresowanej  młodzieży poddanie się rzetelnej krytyce literackiej. Warsztaty to także sposób nabycia umiejętności wyrażania emocji i uczuć poprzez słowo.
Twórczość uczestników zostanie zebrana, opracowana i wydana w Almanachu przez wydawnictwo Jaguar. Publikacja będzie udostępniona w bibliotekach na Woli i Pradze Południe.
Uczestnicy warsztatów, których prace znajdą się w Almanachu będą mieli swój wieczór autorski – pierwszy krok do profesjonalizmu i w założeniu projektu staną się w ten sposób kreatorami świata literackiego i czytelniczego wśród swoich rówieśników.
W ostatnim etapie projektu zostaną zainicjowane młodzieżowe kluby czytelnicze. W wybranych bibliotekach uczestnicy projektu będą mogli prowadzić kluby czytelnicze moderowane przez bibliotekarzy, którzy będą wspomagać młodzież i zachęcać do dalszego rozwoju.
Na stronach internetowych bibliotek biorących udział w projekcie powstanie przestrzeń, służąca do prezentacji dokonań w trakcie trwania warsztatów oraz po ich zakończeniu. Za ich pośrednictwem młodzi ludzie będą mogli polecać ciekawą literaturę, zamieszczać recenzje oraz polemiki. Głównymi moderatorami wspomnianych stron internetowych zostaną liderzy, którzy zgłoszą akces podczas trwania projektu.

Wolę uczestnictwa w debacie należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.bpwola.waw.pl  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Kartę uczestnika należy przesłać drogą mailową do dnia 30 marca 2011  na adres: animator@bpwola.waw.pl z dopiskiem w tytule „konferencja”.

Osoby do kontaktu: Agnieszka Proszowska – 512 979 277 lub Renata Jaworek - 22 632 09 86

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP