Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Warsztaty „Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece”, 21-22 czerwca 2017 r., Warszawa

Data dodania: 21.03.2017

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty „Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece”, które odbędą się w dniach 21-22 czerwca 2017 r. w budynku Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Meissnera 5 w Warszawie.

Warsztaty mają na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w instytucjach bibliotecznych, zwłaszcza w kontekście pracy z młodym użytkownikiem należącym do tzw. pokolenia Z (pokolenia internetowego) – osób urodzonych po 2000 r. Nowe technologie nie tylko zmieniają oblicze bibliotek, ale także oferują proste i szybkie metody komunikacji czy współpracy pomiędzy bibliotekarzem a czytelnikiem. Informacyjno – komunikacyjne technologie ułatwiają także prezentację oferty usług biblioteki, jak również dostosowanie tych usług do oczekiwań młodego użytkownika. Użytkownika, dla którego naturalnym środowiskiem informacyjnym jest dzisiaj internet, a narzędziem pozwalającym korzystać z jego zasobów coraz częściej tablet lub smartfon. Bibliotekarz w tej nowej rzeczywistości przyjmuje rolę przewodnika i nauczyciela wskazującego efektywne rozwiązania technologiczne (pokazuje funkcjonalność urządzeń, oprogramowania), ale przede wszystkim uczy, w jaki sposób korzystać tworzyć i korzystać z już dostępnych zasobów online.

W ramach szkolenia przygotowana zostanie strona internetowa, na której uczestnicy będą mieli dostęp do powiązanych z tematem multimediów. Będzie ona przygotowana w formie serwisu wiki, co pozwali uczestnikom szkolenia rozbudowywać dostępne za jej pośrednictwem zasoby.

Szkolenie przeprowadzi Grzegorz Gmiterek (doktor bibliologii i informatologii) jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki dotyczącej wykorzystania nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program "Library & Information Science". Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę między innymi z zakresu następujących problemów:

  1. Jak w efektywny sposób wykorzystywać nowe technologie w codziennej pracy z młodym czytelnikiem?
  2. Jak współtworzyć multimedialne treści i udostępniać je w szybki i prosty sposób w sieci?
  3. Czym jest dzisiaj zjawisko Web 2.0 i Biblioteka 2.0? Jakie są konsekwencje rozwoju tych zjawisk dla bibliotekarza i czytelnika?
  4. Na czym polega ewolucja książki elektronicznej i jak zmienia się jej forma, technologie i zjawiska, które towarzyszą dzisiaj zmianom prezentacji multimedialnych i interaktywnych treści?
  5. Czym są Otwarte Zasoby Edukacyjne i w jaki sposób bibliotekarze mogą z nich korzystać w trakcie pracy z młodym użytkownikiem?
  6. Jakie zagrożenia wiążą się z wykorzystaniem przez dzieci zasobów internetowych, komputerów i urządzeń mobilnych? Jak przeciwdziałać tym zagrożeniom?

Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia wynosi 300 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i serwis kawowy.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP