Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Ogólnopolska konferencja naukowa nt: „Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece”, 8-9 listopada 2017 r., Zielona Góra

Data dodania: 27.04.2017

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat: „Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece”. (Zielona Góra, 8-9 listopada 2017).

  • Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
  • Patronat: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny w Warszawie
  • Partnerzy: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; Uniwersytet Zielonogórski, Pracownia Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • Miejsce konferencji: Zielona Góra – WiMBP im. C. Norwida, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra

Oblicze współczesnych polskich i emigracyjnych, czasopism społecznych, kulturalnych, literackich i artystycznych znacznie różni się od obrazu, jaki znamy z przeszłości, tak pod względem nakładów jak i zawartości. Chociaż pełna lista ukazujących się tytułów jest trudna do ustalenia, to niewiele jest periodyków, które swoim zasięgiem obejmują cały kraj i narzucają ton dyskusji o sprawach kultury i sztuki, kształtują kanon estetyczny i gust literacki. Taką funkcję w dwudziestoleciu międzywojennym pełniły na przykład „Wiadomości Literackie” w okresie II wojny światowej „Sztuka i Naród”, po roku 1945: „Kuźnica”, „Odrodzenie”, „Twórczość”, „Tygodnik Powszechny”, „Współczesność”, „Nowy Wyraz” czy paryska „Kultura” i londyńskie „Wiadomości”, a po 1989 roku
– „Książki”, „Tygodnik Literacki”, „Kresy”, „Nowy Nurt” (podajemy tylko przykłady). Dyskusja taka – jeśli już się dzisiaj odbywa – to raczej w telewizji, radiu (przede wszystkim w TVP Kultura, na antenie Polskiego Radia, zwłaszcza programu II, lokalnych rozgłośni radiowych i internecie albo na łamach najpopularniejszych dzienników i tygodników opinii. Niektóre z nich znacznie rozbudowały działy literackie, wydają samoistne lub nietworzące odrębnej całości dodatki, patronują najbardziej prestiżowym nagrodom literackim. Liczne, będące na wysokim poziomie edytorskim i merytorycznym, czasopisma kulturalne, literackie i artystyczne pozostają mało zauważane – powstają i są rozpowszechniane w ograniczonym zasięgu, a przestrzenią publiczną, która je gromadzi jest najczęściej biblioteka. Pomijając wersję elektroniczną, która na ogół istnieje i jest symultanicznie redagowana i edytowana w sieci. Biblioteka jest miejscem, w którym takie czasopisma się gromadzi, często digitalizuje i wprowadza do obiegu czytelniczego, umieszczając w bibliotece cyfrowej, poprzez którą mają one szansę znaleźć swojego odbiorcę. Zdarza się, że biblioteki i stowarzyszenia bibliotekarskie są również wydawcami tego typu czasopism.

Celem konferencji jest próba uchwycenia skali i charakteru zjawiska obecności czasopism społecznych, kulturalnych, literackich, artystycznych w aspekcie bibliograficznym i prasoznawczym, jak również z perspektywy komunikacji społecznej i wydawniczej. Czasopisma te bowiem są często elementem życia kulturalnego, literackiego i społecznego, współtworzą tożsamość środowiska i regionu, są elementem integrującym określone grupy literackie, społeczne, zawodowe, etniczne. Aspekt ten wydaje się być obecnie bardzo ważny. Równocześnie jednak pragniemy zwrócić uwagę na kwestie praktyczne, związane już bezpośrednio z tworzeniem, promocją, rozpowszechnianiem i udostępnianiem czasopism przez współczesne biblioteki. Chcielibyśmy, aby konferencja była okazją do wymiany doświadczeń w tym zakresie. Więcej...

Opłata za udział w konferencji:

  • 350 złotych prelegenci, po decyzji Rady Programowej;
  • 200 złotych uczestnicy konferencji

cena bez vat dla opłacających udział w konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych. Opłata konferencyjna (od osoby) obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie i udział w imprezach towarzyszących.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP