Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

XXV seminarium w cyklu Składowanie i archiwizacja dokumentów "Funkcjonowanie archiwów w analogowym i cyfrowym świecie", 24 maja 2017 r., Warszawa

Data dodania: 09.05.2017

W programie:

  • Organizacja archiwów w podmiotach publicznych
  • Archiwista zakładowy wobec problemu archiwizacji dokumentacji elektronicznej
  • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w archiwach - przykładowe problemy
  • Składy chronologiczne i składy informatycznych nośników danych – zasady porządkowania, ewidencjonowania i obsługi w archiwum
  • Praktyczne i prawne aspekty porządkowania tradycyjnych materiałów archiwalnych oraz procedura ich przekazywania do archiwów państwowych.
  • Otwarty System Archiwizacji jako element systemu wsparcia archiwistyki społecznej w Polsce

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/arch/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/arch/formularz_pr10.php

Nad seminarium patronat objeło SBP.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP