Polecamy
27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Warsztaty „Social media w bibliotece”, 11-12 października 2017 r., Warszawa

Data dodania: 23.06.2017

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty „Social media w bibliotece”, które odbędą się w dniach 11-12 października 2017 r. w budynku Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Meissnera 5 w Warszawie.

Celem warsztatów jest charakterystyka zjawisk sieci pierwszej i drugiej generacji, konwergencji mediów i kultury konwergencji oraz możliwości wykorzystania przez pracowników bibliotek i czytelników powiązanych z tymi zjawiskami interaktywnych narzędzi przydatnych podczas prezentowania usług informacyjno – bibliotecznych. Nowe technologie od kilkunastu lat dynamicznie zmieniają rzeczywistość informacyjną użytkowników instytucji bibliotecznych, jak również możliwości ich współpracy z bibliotekarzami. Coraz częściej korzystają oni przy tym z narzędzi i urządzeń, takich jak smartfon i tablet, które dzisiaj są także na co dzień wykorzystywane w celu gromadzenia, organizowania, udostępniania czy zapoznawania się z cyfrowymi dokumentami. Co więcej, biblioteki przeistaczają się w nowoczesne centra informacji, które zapraszają i zachęcają do współpracy oraz pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł i za pomocą różnych narzędzi. Bibliotekarze natomiast, stają się przewodnikami po tym nowym technologicznym i multimedialnym świecie. Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji pracowników bibliotek w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych, mobilnych urządzeń i aplikacji w codziennym funkcjonowaniu i promowaniu działalności bibliotek.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę między innymi z zakresu następujących problemów:

  • Czym charakteryzują się zjawiska sieci pierwszej, drugiej i trzeciej generacji? Jaką rolę odgrywa w ramach tych zjawisk interaktywność?
  • W jaki sposób powyższe zjawiska wpływają na codzienne funkcjonowanie użytkowników nowych technologii?
  • Co to jest konwergencja mediów i kultura konwergencji oraz jaką rolę te zjawiska odgrywają w świecie mobilnych urządzeń i aplikacji?
  • Jak biblioteki wykorzystują media społecznościowe? Z których mediów najczęściej korzystają?
  • Jak łatwo i szybko współtworzyć, organizować i udostępniać informacje o sieciowych zasobach?
  • Jak zmienia się książka i prasa pod wpływem nowych interaktywnych mediów?

Szkolenie przeprowadzi Grzegorz Gmiterek (doktor bibliologii i informatologii) jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki dotyczącej wykorzystania nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program "Library & Information Science". Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia wynosi 300 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP). Cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i serwis kawowy.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: