Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

XXXVI Forum SBSW „Nowe rozwiązania w dziedzinie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych – komentarze praktyczne dla bibliotekarzy”, 7 września 2017 r., Katowice

Data dodania: 29.08.2017

Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy ZO w Katowicach zaprasza do udziału w XXXVI Forum SBSW pod nazwą „Nowe rozwiązania w dziedzinie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych – komentarze praktyczne dla bibliotekarzy”.

Seminarium, zorganizowane przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i SBSW, odbędzie się 7 września 2017 roku w Sali Konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach przy ul. Bankowej 11A (parter) w godz. 9:00-12:00.

Tematyka seminarium będzie poświęcona zagadnieniom prawa autorskiego, ochronie danych osobowych oraz regulacjom RODO, które wejdą w życie 25 maja 2018 roku i dotyczyć będą wszystkich instytucji, (w tym bibliotek szkół wyższych, fachowych, naukowych oraz publicznych), które gromadzą i wykorzystują dane osób fizycznych.

W programie przewidziano wystąpienia:

  • Artur Ogurek – Nowelizacja prawa autorskiego a biblioteki;
  • Ryszard Piesak – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – wyzwanie dla bibliotek;
  • Andrzej Koziara – Analiza ryzyka jako podstawowe narzędzie w systemach bezpieczeństwa informacji i zarządzania jakością.

Prowadzący:

  • dr Artur Ogurek, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania badawcze związane z prawem prywatnym, w tym z prawem bibliotecznym.
  • mgr Ryszard Piesak, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Śląskiej w Gliwicach, audytor wewnętrzny QMS i ISMS zgodnego z normami ISO 9001, ISO 27001; specjalizuje się w audytach, konsultingu, doradztwie w zakresie bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.
  • mgr inż. Andrzej Koziara, Kierownik Departamentu Informatycznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach; specjalizuje się w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania jakością oraz pracach wdrożeniowych; projektuje i wdraża systemy wspomagające usługi Uniwersytetu Śląskiego (w tym biblioteczne).


Zgłoszenie uczestnictwa (do 4 września br.) prosimy kierować na adres:
e-mail: sbsw.katowice@gmail.com
lub potwierdzić telefonicznie pod nr:
502 032 179 (A. Koziara)
695 758 360 (M. Kycler)

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP