Polecamy
42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” ph. Mobilna biblioteka - mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy, 10-11 maja 2018 r., Gdańsk

Data dodania: 04.10.2017

Galeria zdjęć

Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich serdecznie zapraszają na XII Bałtycką Konferencję „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Mobilna biblioteka - mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy.

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 maja 2018 r. w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, przy Targu Węglowym 6.

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej szerokim zagadnieniom funkcjonowania współczesnych bibliotek i ośrodków zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji, źródeł, wytworów sztuki i kultury oraz zasobów cyfrowych. Tegorocznym hasłem przewodnim konferencji jest Mobilna biblioteka, które, mamy nadzieję, sprowokuje zarówno autorów wystąpień, jak i publiczność, do rozważań, na temat mobilnych technologii oraz mobilności bibliotekarzy oraz czytelników, a w szczególności:

MOBILNA BIBLIOTEKA:

 • ewolucja biblioteki, biblioteka dawniej i dziś, elastyczność organizacyjna i narzędziowa, nowe mobilne usługi bibliotek;
 • mobilność biblioteki w kontekście zmian w tkance architektonicznej i strukturze wnętrz oraz identyfikacji wizualnej;
 • mobilność biblioteki w strukturach instytucji;
 • mobilność biblioteki na zewnątrz – współpraca z innymi podmiotami kulturalnymi, społecznymi, gospodarczymi i in.
 • mobilność biblioteki – czy duży może więcej? Jak radzą sobie mniejsze biblioteki z dotarciem do czytelnika, pozyskiwaniem nowych technologii itp.?
 • mobilność księgozbioru – korzyści i problemy wypożyczeń międzybibliotecznych, publikacje cyfrowe w zasobach bibliotek;
 • mobilność publikacji – korzyści lub ich brak z wymiany darów;
 • mobilność zbiorów specjalnych/zabytkowych – problem transportu, ochrony, udostępniania itp.

MOBILNE TECHNOLOGIE:

 • mobilność baz danych – wady i zalety;
 • mobilny dostęp w serwisach informacyjno-bibliotecznych, stronach internetowych, mediach;
 • mobilność informacji: potrzeby, oczekiwania, wartości, przechowywanie, ocena, rola, zagrożenia, gromadzenie, rozwój, odpowiedzialność, selekcja, zarządzanie;
 • mobilność wiedzy – rozpowszechnianie idei, mobilność myśli i doświadczeń.

MOBILNI BIBLIOTEKARZE

 • nowe kompetencje w zawodzie bibliotekarza;
 • „uwolnienie zawodu” jak wpłynęło na rozwój zawodowy bibliotekarzy;
 • czy bibliotekarz mobilny to bibliotekarz wszechstronnie wykształcony? Czy w bibliotece pracują sami bibliotekarze? Różnorodność zawodów;
 • bibliotekarz na konferencji – mobilność doświadczeń i wiedzy;

MOBILNI CZYTELNICY:

 • mobilność czytelników/użytkowników – ich potrzeby i oczekiwania wobec bibliotek, nowe formy obsługi, w tym zdalne formy świadczenia usług;
 • (nie)mobilny czytelnik – rozwiązania dla czytelników wykluczonych/niepełnosprawnych
 • mobilny kontakt czytelnika z biblioteką – o potrzebie kontaktu na odległość.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz do nadsyłania propozycji wystąpień. Jak co roku planujemy wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Koszt udziału w konferencji wynosi 350 zł dla osób indywidualnych oraz 1800 zł dla firm.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: baltycka.konferencja@gmail.com, zaś propozycje referatów na: maja.wojciechowska@gmail.com. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji nie zwracamy opłaty konferencyjnej, możliwy jest udział innej osoby.

Lista uczestników (stan na 25.02.2018r.) (PDF)

Ważne terminy:

 • 20.12.2017 – nadesłanie abstraktów przez autorów
 • 30.01.2017 – nadesłanie pocztą tradycyjną formularza zgłoszeniowego (prelegenci oraz uczestnicy, którzy nie planują wystąpienia)
 • 15.03.2018 – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 30.04.2018 – nadesłanie pełnych tekstów referatów przez prelegentów
 • 30.04.2018 – nadesłanie prezentacji multimedialnych przez prelegentów
 • 01.05.2018 – ustalenie szczegółowego programu konferencji
 • 10-11.05.2018 - konferencja

 PROGRAM KONFERENCJI MOBILNA BIBLIOTEKA MOBILNE TECHNOLOGIE, MOBILNI BIBLIOTEKARZE, MOBILNI CZYTELNICY 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Polecamy
Partnerzy