Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” ph. Mobilna biblioteka - mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy, 10-11 maja 2018 r., Gdańsk

Data dodania: 04.10.2017

Galeria zdjęć

Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich serdecznie zapraszają na XII Bałtycką Konferencję „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Mobilna biblioteka - mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy.

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 maja 2018 r. w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, przy Targu Węglowym 6.

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej szerokim zagadnieniom funkcjonowania współczesnych bibliotek i ośrodków zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji, źródeł, wytworów sztuki i kultury oraz zasobów cyfrowych. Tegorocznym hasłem przewodnim konferencji jest Mobilna biblioteka, które, mamy nadzieję, sprowokuje zarówno autorów wystąpień, jak i publiczność, do rozważań, na temat mobilnych technologii oraz mobilności bibliotekarzy oraz czytelników, a w szczególności:

MOBILNA BIBLIOTEKA:

 • ewolucja biblioteki, biblioteka dawniej i dziś, elastyczność organizacyjna i narzędziowa, nowe mobilne usługi bibliotek;
 • mobilność biblioteki w kontekście zmian w tkance architektonicznej i strukturze wnętrz oraz identyfikacji wizualnej;
 • mobilność biblioteki w strukturach instytucji;
 • mobilność biblioteki na zewnątrz – współpraca z innymi podmiotami kulturalnymi, społecznymi, gospodarczymi i in.
 • mobilność biblioteki – czy duży może więcej? Jak radzą sobie mniejsze biblioteki z dotarciem do czytelnika, pozyskiwaniem nowych technologii itp.?
 • mobilność księgozbioru – korzyści i problemy wypożyczeń międzybibliotecznych, publikacje cyfrowe w zasobach bibliotek;
 • mobilność publikacji – korzyści lub ich brak z wymiany darów;
 • mobilność zbiorów specjalnych/zabytkowych – problem transportu, ochrony, udostępniania itp.

MOBILNE TECHNOLOGIE:

 • mobilność baz danych – wady i zalety;
 • mobilny dostęp w serwisach informacyjno-bibliotecznych, stronach internetowych, mediach;
 • mobilność informacji: potrzeby, oczekiwania, wartości, przechowywanie, ocena, rola, zagrożenia, gromadzenie, rozwój, odpowiedzialność, selekcja, zarządzanie;
 • mobilność wiedzy – rozpowszechnianie idei, mobilność myśli i doświadczeń.

MOBILNI BIBLIOTEKARZE

 • nowe kompetencje w zawodzie bibliotekarza;
 • „uwolnienie zawodu” jak wpłynęło na rozwój zawodowy bibliotekarzy;
 • czy bibliotekarz mobilny to bibliotekarz wszechstronnie wykształcony? Czy w bibliotece pracują sami bibliotekarze? Różnorodność zawodów;
 • bibliotekarz na konferencji – mobilność doświadczeń i wiedzy;

MOBILNI CZYTELNICY:

 • mobilność czytelników/użytkowników – ich potrzeby i oczekiwania wobec bibliotek, nowe formy obsługi, w tym zdalne formy świadczenia usług;
 • (nie)mobilny czytelnik – rozwiązania dla czytelników wykluczonych/niepełnosprawnych
 • mobilny kontakt czytelnika z biblioteką – o potrzebie kontaktu na odległość.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz do nadsyłania propozycji wystąpień. Jak co roku planujemy wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Koszt udziału w konferencji wynosi 350 zł dla osób indywidualnych oraz 1800 zł dla firm.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: baltycka.konferencja@gmail.com, zaś propozycje referatów na: maja.wojciechowska@gmail.com. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji nie zwracamy opłaty konferencyjnej, możliwy jest udział innej osoby.

Lista uczestników (stan na 25.02.2018r.) (PDF)

Ważne terminy:

 • 20.12.2017 – nadesłanie abstraktów przez autorów
 • 30.01.2017 – nadesłanie pocztą tradycyjną formularza zgłoszeniowego (prelegenci oraz uczestnicy, którzy nie planują wystąpienia)
 • 15.03.2018 – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 30.04.2018 – nadesłanie pełnych tekstów referatów przez prelegentów
 • 30.04.2018 – nadesłanie prezentacji multimedialnych przez prelegentów
 • 01.05.2018 – ustalenie szczegółowego programu konferencji
 • 10-11.05.2018 - konferencja

 PROGRAM KONFERENCJI MOBILNA BIBLIOTEKA MOBILNE TECHNOLOGIE, MOBILNI BIBLIOTEKARZE, MOBILNI CZYTELNICY 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP