Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Warsztaty „Social media w bibliotece”, 28 listopada 2017 r., Warszawa

Data dodania: 09.10.2017

Stowarzyszenie Bibliotekarz Polskich zaprasza na warsztaty „Social media w bibliotece”, które odbędą się 28 listopada 2017 r. w budynku Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Meissnera 5 w Warszawie.

Celem warsztatów jest charakterystyka zjawisk sieci pierwszej i drugiej generacji, konwergencji mediów i kultury konwergencji oraz możliwości wykorzystania przez pracowników bibliotek i czytelników powiązanych z tymi zjawiskami interaktywnych narzędzi przydatnych podczas prezentowania usług informacyjno – bibliotecznych. Nowe technologie od kilkunastu lat dynamicznie zmieniają rzeczywistość informacyjną użytkowników instytucji bibliotecznych, jak również możliwości ich współpracy z bibliotekarzami. Coraz częściej korzystają oni przy tym z narzędzi i urządzeń, takich jak smartfon i tablet, które dzisiaj są także na co dzień wykorzystywane w celu gromadzenia, organizowania, udostępniania czy zapoznawania się z cyfrowymi dokumentami.

Co więcej, biblioteki przeistaczają się w nowoczesne centra informacji, które zapraszają i zachęcają do współpracy oraz pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł i za pomocą różnych narzędzi. Bibliotekarze natomiast, stają się przewodnikami po tym nowym technologicznym i multimedialnym świecie.

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji pracowników bibliotek w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych, mobilnych urządzeń i aplikacji w codziennym funkcjonowaniu i promowaniu działalności bibliotek.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę między innymi z zakresu następujących problemów:

  • Czym charakteryzują się zjawiska sieci pierwszej, drugiej i trzeciej generacji? Jaką rolę odgrywa w ramach tych zjawisk interaktywność?
  • W jaki sposób powyższe zjawiska wpływają na codzienne funkcjonowanie użytkowników nowych technologii?
  • Co to jest konwergencja mediów i kultura konwergencji oraz jaką rolę te zjawiska odgrywają w świecie mobilnych urządzeń i aplikacji?
  • Jak biblioteki wykorzystują media społecznościowe? Z których mediów najczęściej korzystają?
  • Jak łatwo i szybko współtworzyć, organizować i udostępniać informacje o sieciowych zasobach?

Szkolenie przeprowadzi Grzegorz Gmiterek (doktor bibliologii i informatologii) jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki dotyczącej wykorzystania nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program "Library & Information Science". Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP