Polecamy

Warsztaty „Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii”, 7 grudnia 2017 r., Warszawa

Data dodania: 13.10.2017

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty „Książka elektroniczna  w świecie interaktywnych i mobilnych technologii”, które odbędą się w dniach 7 grudnia 2017 r. w budynku Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Meissnera 5 w Warszawie.

Przedmiotem warsztatów jest analiza zjawiska ewolucji dotyczącej przygotowania i udostępniania książek elektronicznych (także w kontekście prezentacji tych dokumentów młodszemu czytelnikowi). Podczas spotkania zostaną przedstawione problemy odnoszące się do roli ebooków we współczesnym świecie edukacji, kultury i nauki, ich funkcjonowania w świecie konwergencji mediów i rzeczywistości sieci drugiej generacji, ale także mobilności urządzeń i multimedialnych treści. Tematy, które zostaną poruszone podczas warsztatów to przede wszystkim:

  • Książka cyfrowa, hipertekstowa, multimedialna... Charakterystyczne terminy i pojęcia
  • Książka w świecie konwergencji mediów i rzeczywistości społecznościowego internetu
  • Sposoby i możliwości udostępniania książek elektronicznych (w tym audiobooków)
  • Urządzenia przenośne a eKsiążki
  • Książka a otwarte zasoby edukacyjne i naukowe

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji pracowników bibliotek w zakresie problemów dotyczących zmian książki elektronicznej w kontekście rozwoju sieci internetowej, mobilności, ale także interaktywnych możliwości wykorzystania tych dokumentów przez bibliotekarzy i czytelników.

Szkolenie przeprowadzi Grzegorz Gmiterek (doktor bibliologii i informatologii) jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki dotyczącej wykorzystania nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program "Library & Information Science". Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP