Polecamy
Jakub Maciej Łubocki 35,00 PLN

W niniejszej pracy podjęto próbę uporządkowania, krytycznego omówienia i... więcej >

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, 17-18 maja 2018 r., Bydgoszcz

Data dodania: 30.11.2017

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, która odbędzie się 17-18 maja 2018 r. w Bydgoszczy. Celem sesji, o charakterze interdyscyplinarnym, jest podjęcie problemów związanych z ochroną materiałów bibliotecznych w przeszłości oraz wyzwań stojących przed współczesnymi i przyszłymi bibliotekarzami.

Organizatorem konferencji jest Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesłać do 28 lutego 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP