Polecamy
Małgorzata Kisilowska 32,00 PLN

Przedstawiona w książce „kultura informacji” - jako pojęcie, termin, obszar  badawczy... więcej >

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, 17-18 maja 2018 r., Bydgoszcz

Data dodania: 30.11.2017

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, która odbędzie się 17-18 maja 2018 r. w Bydgoszczy. Celem sesji, o charakterze interdyscyplinarnym, jest podjęcie problemów związanych z ochroną materiałów bibliotecznych w przeszłości oraz wyzwań stojących przed współczesnymi i przyszłymi bibliotekarzami.

Organizatorem konferencji jest Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesłać do 28 lutego 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Polecamy
Partnerzy