Polecamy
29,00 PLN

  Zapotrzebowanie na literaturę naukową i fachową w środowisku bibliologów i... więcej >

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Bibliografie specjalne: rozwój i integracja", 7 maja 2018 r., Warszawa

Data dodania: 29.01.2018

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii zaprasza na czwartą konferencję naukową, na której głównym przedmiotem rozważań będzie bibliografia i dane bibliograficzne. Planowana konferencja jest także okazją do zapoznania się z nową jednostką organizacyjną – Katedrą Bibliografii i Dokumentacji (dawniej: Zakład Historii, Teorii i Metodyki Bibliografii Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego) - utworzoną na powstałym w 2016 r. dwudziestym pierwszym wydziale UW, tj. Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Czwarta edycja konferencji nosi nazwę "Bibliografie specjalne: rozwój i integracja".
Konferencja odbędzie się 7 maja (poniedziałek) 2018 roku w Warszawie.

Opiekę naukową nad konferencją sprawuje Rada Naukowa w składzie:

dr hab. Zdzisław Gębołyś (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
dr hab. Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloński),
dr hab. Małgorzata Kowalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
dr hab. Artur Znajomski (Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie),
prof. dr hab.  Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski), dr Grzegorz Gmiterek (Uniwersytet Warszawski).

Więcej informacji:
http://konferencja-bibliografia.wdib.uw.edu.pl/

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP