Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Warsztaty „Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece”, 13 kwietnia 2018 r., Warszawa

Data dodania: 23.02.2018

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty „Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece”, które odbędą się w 13 kwietnia 2018 r. w budynku Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Meissnera 5.

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane wybrane możliwości zastosowania nowych technologii w pracy z młodymi użytkownikami, urodzonymi po 2000 roku, dla których naturalnym środowiskiem informacyjnym jest dzisiaj Internet a narzędziami do korzystania z jego zasobów coraz częściej smartfon i tablet.

 

Nowe technologie nie tylko zmieniają oblicze bibliotek, ale także oferują proste i szybkie metody komunikacji i współpracy pomiędzy bibliotekarzami a czytelnikami.

Informacyjno – komunikacyjne technologie ułatwiają prezentację oferty usług biblioteki, jak również dostosowanie tych usług do oczekiwań młodego użytkownika.

W nowej rzeczywistości, bibliotekarze przyjmują rolę przewodników i nauczycieli wskazujących efektywne rozwiązania technologiczne (pokazują funkcjonalność urządzeń, oprogramowania), ale przede wszystkim uczą, w jaki sposób korzystać tworzyć i korzystać z już dostępnych zasobów online.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę m.in. z zakresu następujących problemów:

  • Jak w efektywny sposób wykorzystywać nowe technologie w codziennej pracy z młodym czytelnikiem?
  • Jak współtworzyć multimedialne treści i udostępniać je w szybki i prosty sposób w sieci?
  • Czym jest dzisiaj zjawisko Web 2.0 i Biblioteka 2.0? Jakie są konsekwencje rozwoju tych zjawisk dla bibliotekarza i czytelnika?
  • Na czym polega ewolucja książki elektronicznej i jak zmienia się jej forma, technologie i zjawiska, które towarzyszą dzisiaj zmianom prezentacji multimedialnych i interaktywnych treści?
  • Czym są Otwarte Zasoby Edukacyjne i w jaki sposób bibliotekarze mogą z nich korzystać w trakcie pracy z młodym użytkownikiem?

 foto: SchoolPRPro/pixabay.com/CC0 Creative Commons

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Gmiterek (doktor bibliologii i informatologii), adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który w swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. wykorzystaniem  nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji).
Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program "Library & Information Science.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

Kosztu udziału w szkoleniu to 220 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) - cena objemuje serwis kawowy, materiały szkoleniowe, certyfikat.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP