Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży", 28 września 2018 r., Słupsk

Data dodania: 21.02.2018

Zarząd Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Zarząd Oddziału Słupskiego SBP; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych SBP przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają w dniu 28 września (piątek) 2018 roku na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji zorganizowaną pod hasłem "Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży".

Ekologia informacji to bardzo ważna dyscyplina naukowa, która pomimo tego, że powstała stosunkowo niedawno odgrywa ogromną rolę w zachowaniu równowagi w naszym świecie zdominowanym przez technologie informacyjne. Dzięki ekologii informacji wiemy, jak zapobiegać przeciążeniu nadmiarem informacji, jak zapobiegać cyberchorobom takim jak np. przymus bycia w Sieci czy fonoholizm (uzależnienie od telefonu) i jak odpowiedzialnie korzystać z cyberprzestrzeni. Tematem tegorocznej konferencji będą zagadnienia ekologii informacji w życiu dzieci i młodzieży. Poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące dla tej grupy ze współczesnego środowiska informacyjnego (cyberprzestrzeni), chcemy podkreślić rolę i znaczenie ekologii informacji w procesie kształtowania postaw i opinii młodych ludzi. Naszym celem jest także wskazanie im drogi w celu wykształcenia odpowiedzialnych, mądrych zachowań w cyberprzestrzeni mających na celu odpowiedzialność za informacje wrzucane do Sieci, ochronę dóbr osobistych i bezpieczne korzystanie z dobrodziejstw cyberświata.

Na konferencję, która odbędzie się w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy oraz pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane, pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.

Ważne terminy:

  • do 31.05.2018 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań);
  • do 20.08.2018 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów;
  • do 15.09.2018 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów).

 

Uczestnicy bez referatu:

Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu)

Uczestnicy z referatem:

Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy z referatem) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu, tytuł referatu)

Osoby zgłaszające referaty otrzymają w odpowiedzi pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu oraz formularz zgłoszeniowy dla referentów. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut w zależności od liczby prelegentów. Do dyspozycji uczestników podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów.

Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują:

dr Beata Taraszkiewicz
tel. 59 84 05 400
beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Urszula Kłos
tel. 59 84 05 351
sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

Serdecznie zapraszamy

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP